Polacy a internet – 100 procent studentów korzysta z sieci

Wyniki najnowszego sondażu opublikował właśnie CBOS. Wyniki jasno wskazują, że internet w naszym kraju rośnie w siłę. 56 proc. ankietowanych dorosłych Polaków regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, korzysta z internetu, ze stron internetowych, poczty, komunikatora.
Oczywiście na częstotliwość korzystania z sieci wpływa wiek i wykształcenie. Z internetu korzysta 93 proc. badanych w wieku 18-24 lata, 81 proc. – w wieku 25-34 lata, 73 proc. – w wieku 35-44 lata, 52 proc. – w wieku 45-54 lata, 34 proc. – w wieku 55-64 lata i zaledwie 11 proc. – w wieku 65 lat i więcej. Wśród osób mających wykształcenie wyższe użytkowników internetu jest 94 proc.; wśród osób z wykształceniem średnim – 69 proc., z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 38 proc. i z podstawowym – 21 proc.
Ciekawe jest natomiast, że nie znalazł się ani jeden żak nie korzystający z sieci! Z internetu korzysta 100 proc. ankietowanych studentów i uczniów, 98 proc. – kadry kierowniczej i specjalistów, 92 proc. pracowników administracyjno-biurowych, 82 proc. – techników i średniego personelu.
Co z zakupami online? Robi je trzy czwarte internautów (72 proc.). Najczęściej sięgamy po odzież i obuwie, a w dalszej kolejności sprzęt elektroniczny, artykuły motoryzacyjne, dziecięce, książki – w tym książki elektroniczne i audiobooki, sprzęt sportowy, kosmetyki. 

29 procent internautów czyta blogi, a co dwudziesty (5 proc.) deklaruje prowadzenie bloga lub własnej strony internetowej. Blisko jedna czwarta internautów (23 proc.) zawarła w sieci znajomość. Blisko trzy piąte (59 proc.) to zarejestrowani użytkownicy portali społecznościowych.

Wróćmy na koniec do kwestii wieku. Ostatnio badaniom wpływu na osoby starsze czas poświęciła Koalicji Dojrz@łość w Sieci. Ich wynik jest jasny – dzięki korzystaniu z internetu osoby dojrzałe rozwijają swoje pasje, uczą się nowych rzeczy, a także włączają się w życie społeczności. Dzięki temu aktywnie uczestniczą w kulturze.
Źródło: PAP, CBOS