E-dowód osobisty już działa! Jak złożyć wniosek o e-dowód?

Z nastaniem 4 marca uruchomiono formularz umożliwiający złożenie wniosku o e-dowód osobisty przez internet. Wyrobienie nowego dowodu jest darmowe, a stare dowody obowiązywały będą do dnia utraty ich ważności. Osoby dysponujące ważnymi klasycznymi dowodami osobistym również mogą złożyć wniosek o e-dowód. Pierwsze e-dowody osobiste trafią w ręce Polaków już w czwartek, 7 marca. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu załatwianie wielu spraw będzie od teraz znacznie łatwiejsze.e-dowód osobistye-dowód osobistyJak wyrobić e-dowód osobisty?
Wniosek dowodowy nie różni się od obecnego. Chcąc otrzymać e-dowód wystarczy wejść na platformę Obywatel.gov.pl, kliknąć na banerek „Złóż wniosek” i zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu. Uwaga: wymagany jest profil zaufany. Wniosek złożyć można także w Urzędzie Miasta właściwym dla miejsca zamieszkania.jak wyrobić e-dowód osobisty?W trakcie odbierania dowodu w urzędzie, należało będzie wgrać PIN w dowód. Na osoby zapominalskie czeka PUK (podobnie jak w przypadku kart SIM), który pozwoli przywrócić utracony PIN lub odblokować dowód, w razie trzykrotnego błędnego podania PINu.
Nowoczesne dowody to zdjęcie biometryczne oraz specjalna warstwa elektroniczna. Nowy dowód jest  bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Jednocześnie, w urzędzie obywatel zostanie zapytany o aktywację chipa w dowodzie, umożliwiającego korzystania z dobrodziejstw e-administracji. Chip można aktywować w każdej chwili, jednak konieczna będzie ponowna wizyta w urzędzie.

„Zasadnicza różnica między nowym dowodem a starym jest taka, że e-dowód będzie także nośnikiem identyfikacji elektronicznej. Pozostałe funkcje pozostają bez zmian. W pierwszej fazie wdrożenia koncentrujemy się na e-usługach związanych z samym dowodem. W kolejnej – powiążemy go z Profilem Zaufanym.”, mówi Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski.

 
Nowy służy także do uwierzytelnienia obywatela polskiego w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. Dowód wyposażony jest w środek identyfikacji elektronicznej („profil osobisty”), który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online po przyłożeniu nowego dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN.W nowym dowodzie są zamieszczane także dane pozwalające opatrzyć dokument elektroniczny zaawansowanym podpisem elektronicznym („podpisem osobistym”). Będzie on tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Do tej pory posiadanie podpisu cyfrowego, który umożliwia podejmowanie w internecie wielu działań administracyjnych, wiązało się z koniecznością ponoszenia opłaty na poziomie 200 złotych rocznie.
Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 roku, kiedy to wszyscy Polacy będą musieli wejść w posiadanie nowoczesnego dokumentu tożsamości.