U lekarza tylko PESEL! Sprawdzi nasze ubezpieczenie online

Oczywiście nie przebada online, a sprawdzi czy jesteśmy ubezpieczeni. A mówiąc bardziej profesjonalnie czy mamy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podstawą elektronicznego potwierdzenia będzie numer PESEL. A to już od 1 stycznia 2013 roku. Senat zaakceptował nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Teraz wystarczy podpis Prezydenta i może już wejść w życie.
Centralny Wykaz Ubezpieczonych posiada NFZ, a rejestry tychże – ZUS i KRUS. A zatem od nowego roku w recepcji szpitala lub przychodni będzie można sprawdzić online, czy pacjent jest ubezpieczony. Nie będzie potrzebny druk RMUA, ale nadal będzie ważny, podobnie jak np. legitymacja rencisty i inne dokumenty uprawniające do świadczeń.
Ostatecznie, jeśli nie będziemy mieli przy sobie żadnego dokumentu możemy sami napisać oświadczenie, że mamy prawo do leczenia za publiczne pieniądze. Jeśli jednak skłamiemy, pokryjemy koszty sami. Projekt powstał we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, był konsultowany m.in. z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji