Chip-labirynt ułatwia wykrywanie komórek nowotworowych we krwi

Trudno jest wykryć komórki nowotworowe – tylko jedna na miliard komórek znajdujących się we krwi to komórka nowotworowa. Jak je wyizolować, aby dokładnie poznać zagrożenie stojące przed osobą, której krew ma być zbadana? Cóż, najwyraźniej z pomocą labiryntów, które być może tak jak wiele innych ludzi lubiliście rysować w dzieciństwie.
Badacze opracowali mikroprzepływowy chip, którego kanaliki tworzą kolisty labirynt. Ten labirynt pozwala na oddzielanie komórek nowotworowych od reszty krwi i poszukiwanie nowotworowych komórek macierzystych, które odpowiadają za rozprzestrzenianie się nowotworów. W zasadzie, wynalazek ten w kreatywny sposób wykorzystuje zasady fizyki. W zakrzywionych kanalikach komórki są sortowane – mniejsze (czyli zdrowe) komórki mają tendencję do przylegania do ich ścianek, a komórki nowotworowe są od tych ścianek odpychane. Za sprawą narożników dodatkowo zwiększa się szybkość odsortowywania z krwi białych krwinek.ChipTa metoda jest znacznie szybsza niż te konwencjonalne, w ramach których korzysta się z markerów i pułapek służących do stopniowego wiązania komórek nowotworowych. Krew płynie szybko, a więc wystarczy poczekać kilka minut, aby z pomocą omawianego chipu wychwycić komórki nowotworowe.
Urządzenie może przyczynić się do usprawnienia procesu leczenia wielu nowotworów. Jeżeli z krwi można wyodrębnić agresywne komórki nowotworowe, a następnie określić ich charakterystykę, znacznie łatwiej jest monitorować stan pacjentów, a zwłaszcza podczas badań klinicznych.

Źródło:Uniwersytet Michigan