Naukowcy z EPFL mają nowy sposób na wykrywanie komórek nowotworowych

W pracy naukowej, którą niedawno opublikowano w czasopiśmie Angewandte Chemie, badacze zademonstrowali, że technika obrazowania zwana skaningową mikroskopią elektrochemiczną może stać się bardzo użytecznym medycznym narzędziem. Korzystając z niej nie trzeba używać dodatkowych substancji, takich jak barwniki czy markery fluorescencyjne, aby uzyskać dobry obraz tkanki. Metoda ta wykorzystuje bowiem elektrochemiczne sondy, które wykrywają naturalne biomolekuły wokół tej tkanki.
Podczas swoich badań naukowcy użyli miękkich mikroelektrod, o które delikatnie i dokładnie „ocierano” próbki tkanek zanurzonych w elektrolicie. W tym samym czasie elektrody mierzyły natężenie prądu elektrycznego, który był wytwarzany przez pewne substancje chemiczne w tkankach, aby uzyskać pojęcie o fizycznej strukturze danej tkanki, jak również jej składzie. Otóż, niektóre z cząsteczek zebranych w tkankach wymieniały elektrony z mediatorem elektrochemicznym w tym elektrolicie.SECMBadacze zademonstrowali potencjalne zastosowania tej metody na trzech różnych przykładach. Pierwszym były mysie wątroby, które przeskanowano, aby pokazać, że pewien rodzaj nanowstążek (badany jako potencjalny sposób na dostarczanie leków) może dostać się do każdej części tego narządu. W ramach drugiego przykładu zmierzono poziom hemoglobiny, aby uzyskać pełny obraz mysiego serca. Podczas trzeciej próby pokazano, że dzięki tej technice można dokładnie odróżnić zdrową ludzką tkankę od komórek nowotworowych.
W przyszłości badacze chcieliby korzystać z tej metody nie tylko do wykrywania komórek nowotworowych, ale także do ich niszczenia. Aby jednak to było możliwe poza szkiełkami mikroskopowymi i szalkami Petriego, muszą oni przeprowadzić jeszcze wiele eksperymentów.

Źródło:Phys.org