Na MIT opracowano sposób czytania książek bez konieczności ich otwierania

Kilkanaście lat temu, grupa badaczy z Instytutu Technologicznego w Massachusetts (MIT) zaprezentowała system pozwalający na „spojrzenie” przez zamkniętą kopertę i przeczytanie treści listu znajdującego się w jej wnętrzu. System ten obejmował wykorzystanie fal submilimetrowych – jest to zakres fal elektromagnetycznych zaliczany do dalekiej podczerwieni o częstotliwości od 300 GHz do 3THz, czyli o długości fali w przedziale od 1 milimetra do 100 mikrometrów.
Teraz, inny zespół z MIT postanowił wykorzystać tę samą technologię i nieco ją udoskonalić, by sprawdzić, jak głęboko można by zajrzeć z jej pomocą do zamkniętej książki. Jak się okazuje, fale submilimetrowe pozwalają na zidentyfikowanie liter umieszczonych nawet na 9. stronie. Oczywiście, wraz z rozwojem technologii będzie można przyjrzeć się kartkom papieru znajdującym się jeszcze dalej od okładki.
Jak twierdzą badacze, technika mogłaby być wykorzystywana jako narzędzie podczas badań nad bardzo starymi książkami. Takie książki są bowiem bardzo delikatne a ich otwieranie wiąże się z ryzykiem zniszczenia ich zawartości.
Praca naukowa, w której zespół z MIT szczegółowo opisał swój sposób na czytanie książek bez otwierania ich została opublikowana w periodykuNature Communications. Więcej o projekcie dowiecie się także, oglądając poniższy filmik.

Źródło:Nature