Coraz więcej Internetu w polskich domach

Wyniki badań panelowych dotyczących korzystania przez Polaków z Internetu zawarto w dokumencie „Diagnoza Społeczna 2013”. Wnioski to krzywa wznosząca. Polacy więcej kupują w sieci, także zagranicą. Do tego niemal 1/3 internautów włącza komputer tylko po to, by skorzystać z sieci.
Jest nas (internautów coraz więcej). Dostęp do sieci ma coraz więcej polskich domów. W 2013 roku to już 67%. Wśród  75,7% Polaków mających  dostęp do Internetu w domu, 63,2% z niego korzysta. O ile w poprzedniej edycji z 2011 roku 35% niekorzystających miało dostęp do Internetu, w 2013 ten odsetek wzrósł do 40%. To potwierdza, że dla korzystania z internetu kluczowe są umiejętności i motywacja.

Ciekawym zjawiskiem jest też fakt, że im wyższe wykształcenie, tym korzystanie z sieci jest szersze. Wykształceni Polacy w sieci nie tylko się bawią, ale też pracują czy korzystają z usług online. Zresztą ta rozrywka jest bardziej popularna wśród mężczyzn, dla kobiet ważniejsze są sprawy zawodowe , ekonomiczne i komunikowanie się.
Kupujemy w sieci coraz więcej. 70% badanych deklaruje, że dokonywało zakupów w sieci a 30% robi to regularnie. Aż 38% kupowało online zagranicą.
Dwa miesiące temu poznaliśmy interesujący raport Boston Consulting Group o Polakach, przygotowany na zlecenie Google’a. Wynikało z niego m.in., że aż 64 proc. z nas uważa, że Internet przyczynia się do rozwoju kultury w Polsce, a 77 proc. twierdzi, że pomaga w jej promocji za granicą. Już ponad połowa Polaków woli media internetowe od tradycyjnych.

Źródło: Diagnoza Społ. 2013 mat. pras. UPC, BCG dla Google.