WWW – 30 lat minęło

Trzydzieści lat temu miał miejsce fakt, do którego idealnie pasuje dobrze znana fraza: „mały krok człowieka, wielki krok ludzkości”.

Choć zdania odnośnie tego, kiedy po raz pierwszy opublikowano stronę internetową www są podzielone, to najczęściej jest to data 6 sierpnia 1991 r. Tego dnia brytyjski naukowiec Tim Berners-Lee wprowadził w życie pomysł, który powstał dwa lata wcześniej. Było nim utworzenie platformy do szybkiej wymiany informacji miedzy ośrodkami badawczymi w różnych krajach.

Nikt wtedy nie przypuszczał, że WordWildeWeb przekształci się w system informacji do takiego, z jakiego dziś korzystamy. Choć pomysł przecież nie był nowy. W 1962 r. kanadyjski humanista Marshall McLuhan w książce pt. „Galaktyka Gutenberga” przewidywał, że sieć elektroniczna stanie się nośnikiem danych dla mediów, które zlikwidują bariery czasu i przestrzeni. Miało to umożliwić komunikację na skalę masową, wówczas po raz pierwszy padło hasło „lokalna wioska”. Wówczas i jeszcze lata później termin ten był traktowany jako wizja całkiem nierealna, dziś jest używany najwyżej metaforycznie, jako relikt minionej epoki w odniesieniu do Internetu.

Przy okazji tej rocznicy przypomnijmy garść faktów – kamieni milowych w rozwoju Internetu.

1990 – 1991 – powstaje pierwsza strona www

1994 – pierwsza pizza zostaje zamówiona elektronicznie, powstaje pierwsza wyszukiwarka elektroniczna i debiutuje bankowość elektroniczna.

1996 – pierwsza transakcja w księgarni internetowej Amazon

1997 – pierwsza usługa streamingowa iTV

1998 – pierwszy cyberatak

2005 – na Youtube zostaje udostępniony pierwszy film rozpoczynając rewolucję wideo w Internecie.

Źródło: Cisco