United States Navy oskarżona o piractwo

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych została uznana za winną piractwa i musi zapłacić firmie programistycznej 154 400 USD.

W 2016 roku firma Bitmanagement Software GmbH złożyła pozew, oskarżając wojsko o naruszenie praw autorskich.

Przedmiotem sporu jest oprogramowanie wirtualnej rzeczywistości 3D BS Contact Geo, które przed końcem negocjacji Marynarka zainstalowała na co najmniej 558 466 maszynach w latach 2013-2015.

W pozwie sądowym można przeczytać: „Bez wcześniejszej wiedzy lub zgody firmy Bitmanagement Marynarka Wojenna zainstalowała BS Contact Go na setkach tysięcy komputerów. Bitmanagement nie licencjonował ani w żaden inny sposób nie autoryzował takich zastosowań swojego oprogramowania. Marynarka Wojenna nigdy nie wypłaciła wynagrodzenia Bitmanagement za takie zastosowania oprogramowania”.

Firma pozwała armię o prawie 600 milionów dolarów za „umyślne naruszenie praw autorskich” oprogramowania, które według sprzedawcy jest przeglądarką 3D. Umożliwia ona wizualizację i interakcję z najnowocześniejszymi treściami 2D/3D. Opiera się na danych cyfrowych przechwytywanych z „różnych źródeł (pomiar terenu, CAD, zdjęcia satelitarne, lotnicze skanowanie laserowe itp.).”

Po otrzymaniu pozwu marynarka wojenna odinstalowała oprogramowanie BS Contact Geo ze wszystkich swoich komputerów. Następnie ponownie zainstalowała oprogramowanie na 34 stanowiskach w celu przeprowadzenia inwentaryzacji.

Wojsko odpowiedziało w osobnym pozwie sądowym. Według niego istniejące licencje, które uzyskała, pozwoliły jej na wykonanie dodatkowych kopii oprogramowania bez konieczności dodatkowej zapłaty.

Czytaj także: Armia USA używa broni laserowej. 1 strzał – 1 dolar