Polska konstelacja satelitów MikroGlob coraz bliżej!

Polska firma kosmiczna Creotech Instruments przekazała Agencji Uzbrojenia wyniki projektu pod nazwą: „Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi”.

Jak podała spółka w komunikacie projekt realizowany był przez konsorcjum, którego liderem był Creotech Instruments, zaś członkiem Airbus Defence and Space z siedzibą we Francji. Całkowita wartość projektu wyniosła 6 509 160 zł brutto. Projekt został przeprowadzony zgodnie założeniami umowy. Projekt obejmował fazy 0-A programu satelitarnego.

W maju 2023 roku Agencja Uzbrojenia poinformowała, że zawarła umowę z konsorcjum Creotech Instruments na wykonanie Przemysłowego Studium Wykonalności projektu konstelacja mikrosatelitów optoelektronicznej obserwacji Ziemi Mikroglob. Badanie naukowe ma na celu zdefiniowanie architektury systemu.

System Satelitarnej Obserwacji Ziemi MikroGlob ma składać się z dwóch podstawowych komponentów: kosmicznego i naziemnego (Centrum Zarządzania Misją, Ładunkiem i system komunikacji). Segment orbitalny złożony byłby z czterech satelitów optoelektronicznych, a w planach byłoby także rozszerzenie tej części o urządzenie SAR i naukowo/środowiskowego satelity.

Projekt Twardowski

Wcześniej Creotech Instruments poinformował, że jego oferta złożona w konsorcjum została wybrana przez Europejską Agencję Kosmiczną do przygotowania Fazy 0/A dla najważniejszej europejskiej misji związanej z mapowaniem Księżyca.

Celem projektu Twardowski jest zapewnienie precyzyjnych danych pozwalających na wykorzystanie, pod koniec bieżącej dekady, zasobów na powierzchni naturalnego satelity Ziemi. Creotech Instruments będzie odpowiedzialny za projektowanie całej misji i satelity opartego na autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat. Pozostali konsorcjanci odpowiedzialni za ładunek optyczny to Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN – podał w komunikacie Creotech Instruments.

Jak przypomniał Creotech Instruments w lipcu 2023 roku Polska podjęła strategiczną decyzję o zwiększeniu krajowego zaangażowania w budżet ESA o dodatkowe 295 mln euro w latach 2023-2025. Mechanizm składki krajowej do ESA pozwala na odzyskanie niemal całości wpłaconych środków w postaci projektów i zleceń od ESA dla krajowych firm.

Źródło: Creotech Instruments

Czytaj też: Kosmiczna inicjatywa USA, Wielkiej Brytanii i Australii

Grafika tytułowa: NASA / Unsplash