Wielki Zderzacz Hadronów nie dla Rosji

Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN), która jest operatorem Wielkiego Zderzacza Hadronów, na posiedzeniu swojej rady, podjęła decyzję o zaprzestaniu wszelkiej współpracy z Rosją i Białorusią w 2024 roku.

Zrobiła to, po wcześniejszym zawieszeniu współpracy, w odpowiedzi na trwającą agresję Rosji na Ukrainę i apel ukraińskich fizyków.

CERN, który słynie z odkrycia cząstki bozonu Higgsa w 2012 roku za pomocą Wielkiego Zderzacza Hadronów, ma system umów o współpracy międzynarodowej z krajami, które nie są członkami organizacji. Umowy te obejmują okresy pięcioletnie i są zazwyczaj „milcząco” odnawiane przed ich wygaśnięciem. CERN lub państwa współpracujące mogą zakończyć umowę pisemnym wypowiedzeniem doręczonym co najmniej sześć miesięcy przed datą odnowienia.

„Organizacja powstała w następstwie II wojny światowej, aby zjednoczyć narody i ludzi w pokojowym dążeniu do nauki”. Napisali przedstawiciele CERN w oświadczeniu. „Podstawowe wartości Organizacji zawsze opierały się na współpracy naukowej ponad granicami jako siły napędowej pokoju. Agresja jednego kraju przeciwko drugiemu jest sprzeczna z tymi wartościami”.

 Umowa z Federacją Rosyjską wygasa w grudniu, a z Republiką Białorusi w czerwcu 2024 roku. CERN zapowiedział, że będzie nadal monitorować sytuację i jest gotowy do „podjęcia dalszych decyzji w świetle wydarzeń na Ukrainie”.

Organizacja dokona również przeglądu swojej współpracy z Połączonym Instytutem Badań Jądrowych (JINR). Międzynarodowym sojuszem badawczym z siedzibą w Moskwie, który powstał jako sowiecka odpowiedź na powstanie europejskiej organizacji w latach 50. XX wieku.

Czytaj także: Rosjanom został zakup używanych smartfonów?