Wielki Zderzacz Hadronów bez udziału Rosji!

Wielki Zderzacz Hadronów to bardzo istotne przedsięwzięcie naukowe, które koordynowane jest przez ośrodek badawczy CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych). To największe centrum fizyki cząstek na całym świecie poinformowało wczoraj, że Rosja zostaje w trybie natychmiastowym zawieszona w prawach państwa-obserwatora. Wstrzymano także projekty naukowe, które miały być realizowane we współpracy z rosyjskimi badaczami.

fot. Valery Tenevoy / Unsplash

CERN bezlitosne dla Rosji!

Zawieszenie Rosji w badaniach i przedsięwzięciach w ramach CERN i Wielkiego Zderzacza Hadronów to inicjatywa naukowców pochodzących z Ukrainy, która to padła ofiarą agresji ze strony totalitarnej Federacji Rosyjskiej. „Kara” ze strony organizacji jest i tak bardzo łagodna. Ukraińcy bowiem domagali się nie tyle zawieszenia Rosji, co całkowitego wykluczenia jej z udziału w CERN.

Jak widać, nie tylko państwa Zachodu, ale i różne organizacje przejawiają zainteresowanie i zaangażowanie w związku z rosyjską agresją w Ukrainie. To bardzo ważne, że jest reakcja na zbrodnie wojenne Putina i podległych mu wojsk. Rosja musi zostać sprowadzona do roli pariasa na arenie międzynarodowej. Nawet jeśli – w najgorszym scenariuszu – Rosja zdławi opór na Ukrainie, to kraj Putina musi być traktowany przez inne państwa choćby jak Korea Północna.

Czytaj też: Zaporoska Elektrownia Jądrowa – czy stanowi zagrożenie?

Liczę na to, że w najbliższym czasie Rosja będzie wykluczana z kolejnych organizacji. Osłabianie pozycji naszego sąsiada na arenie międzynarodowej jest bardzo ważne. Nawet jeśli nie udałoby się obronić Ukrainy takie działania pomogą zahamować dalsze, ekspansywne ambicje Rosji wobec państw bałtyckich i Polski.

Grafika tytułowa: CERN