Tylko 12% Polaków chce powrotu pracy takiej jak przed pandemią

Dzięki pracy hybrydowej jesteśmy bardziej produktywni, elastyczni i zmotywowani – a przynajmniej tak o sobie myślimy.

Pandemia dokonała rewolucji w naszym postrzeganiu pracy, i choć ostatnie 2 lata większości z nas trudno uznać za czas obfitujący w radość i odkrywanie zdrowych nawyków, to wygląda na to, że akurat praca zdalna czy hybrydowa przypadła nam do gustu. Aż 40% Polaków twierdzi, że dzięki pracy hybrydowej ich życie w ciągu 18 miesięcy uległo poprawie, jesteśmy też w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o kwestionowanie schematu pracy biurowej od 9 do 17 – jej powrotu chce tylko 12% z nas. Bardziej niechętni temu rygorowi na naszym kontynencie są tylko Niemcy (7% za) i Szwedzi (11%) – wynika z najnowszego badania Hybrid Living Futures, przeprowadzonych przez firmę Samsung w 9 krajach na grupie 14 tys. respondentów. 

Czytaj też: Google zwalnia pracowników za brak szczepień

Co w pracy hybrydowej podoba nam się najbardziej? Po pierwsze, jest ona uznawana za główną przyczynę poprawy produktywności (51%), planowania i organizacji (48%) oraz elastyczności dzięki pracy we własnym tempie (46%) lub w zgodzie z ustalonym harmonogramem (44%). Dwie piąte badanych (41%) twierdzi, że zmienił się ich sposób myślenia, a 37% ma większą motywację.

To nie znaczy jednak, że w pracy zdalnej widzimy same korzyści. Co szósta osoba zatrudniona w Polsce (15%) ma problem z „odcięciem” się od pracy, w efekcie ma poczucie, że pracuje albo non-stop, albo do późnych godzin nocnych. Mimo zadowolenia Europejczycy nie osiadają na laurach – aż 83% zatrudnionych oczekuje doskonalszych technologii i lepszego wsparcia ze strony pracodawców, które pozwoliłyby im lepiej dostosować się do tego nowego sposobu funkcjonowania.

Przeprowadzone badanie podkreśla też istotną rolę, jaką nasze domy odgrywają w ułatwianiu nam przestawiania się na życie hybrydowe i przestrzeganiu granic. 61% Polaków dokonało lub planuje dokonanie remontu, bądź ulepszeń na rzecz realizacji założeń życia hybrydowego. Prawie połowa (44%) respondentów stworzyła w domach nową przestrzeń, by umocnić przestrzeganie granic pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, a 32 % planuje przeprowadzkę lub już to zrobiła, wybierając przy tym nieruchomość lepiej dostosowaną do nowego stylu życia.

Źródło: Samsung/ mat. prasowe, fot. Helena Lopes/ Unsplash