Sekretarz Sił Powietrznych USA: Chiny groźniejsze niż Rosja

Frank Kendall  – odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z siłami powietrznymi Stanów Zjednoczonych, przemawiając na sympozjum Air Warfare Association of Air Force odniósł się do sytuacji na świecie po ataku Rosji na Ukrainę i związaną z nią strategią bezpieczeństwa narodowego.

Nie lekceważąc zagrożenia ze strony Rosji to Chiny uznał za główne globalne wyzwanie dla zachowania pokoju na świecie.

„Nie pomijamy Rosji, ale to Chiny, z ambicjami zarówno regionalnymi, jak i globalnymi zasobami do ich realizacji oraz represyjnym autorytarnym systemem rządów, będą naszym największym strategicznym wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego” – powiedział  sekretarz Kendall.

Zauważył, że Państwo Środka jest głównym konkurentem USA w Kosmosie. Postępy Chin w zakresie broni antysatelitarnej zagrażają bezpieczeństwu USA i sojuszniczych systemów kosmicznych. W przeciwieństwie do Rosji Chiny dysponują znacznymi zasobami finansowymi i potęgą gospodarczą. „Ich zdolności do realizacji swoich ambicji są znacznie większe niż Rosji”.

„Kiedy spojrzeć na to obiektywnie, Chiny są znacznie większym zagrożeniem strategicznym niż Rosja. Oczywiście biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje, nie można ignorować Rosji, która stanowi wielki problem dla bezpieczeństwa narodowego”.

Odnosząc się do trwającej inwazji na Ukrainę, Kendall powiedział, że jego zdaniem Putin właśnie dokonał bardzo poważnego błędu w obliczeniach. Nie docenił globalnej reakcji, jaką wywołałaby inwazja, a także nie docenił woli i odwagi narodu ukraińskiego, przeceniając możliwości własnej armii.

Ostrzegł, że wielkim niebezpieczeństwem jest rosyjski potencjał nuklearny. Jest on ogromnym zagrożeniem ze względu na to, że Putin sugeruje wystrzelenie taktycznych broni nuklearnych – mniejszej kategorii broni jądrowej. Rosja jeszcze nigdy jej nie użyła.

Czytaj także: https://conowego.pl/aktualnosci/potezne-straty-rosji-w-ukrainie-ile-wykosztowal-sie-putin-119418