Rośliny wzrastają na glebie z Księżyca

Naukowcom z Uniwersytetu Florydy po raz pierwszy udało się wyhodować rośliny na podłożu, które składało się w całości z próbek gleby przywiezionej z Księżyca.

W artykule opublikowanym w czasopiśmie „Communications Biology” uczeni wykazali, że rośliny mogą z powodzeniem kiełkować i rosnąć w glebie księżycowej. Znana również jako regolit księżycowy, różni się ona radykalnie od gleby występującej na Ziemi.

Ta praca jest pierwszym krokiem w kierunku uprawy roślin na pożywienie i tlen na Księżycu lub podczas misji kosmicznych. Wyniki badań pojawiają się, gdy Amerykanie uruchomili program kosmiczny Artemis, który ma zadanie powrót ludzi na Księżyc.

Rob Ferl, jeden z autorów badania i wybitny profesor nauk ogrodniczych w Instytucie Nauk o Żywności i Rolnictwie (UF/IFAS) UF powiedział odnośnie do eksperymentu: „W przyszłych, dłuższych misjach kosmicznych możemy wykorzystać księżyc jako centrum lub platformę startową. To ma sens, że chcielibyśmy wykorzystać glebę, która już tam jest, do uprawy roślin”.

Przed eksperymentem naukowcy nie byli pewni, czy nasiona zasiane w glebie księżycowej wykiełkują. Prawie wszystkie to zrobiły. Zdumieni naukowcy byli szczęśliwi, że gleba księżycowa nie zakłóca hormonów i sygnałów związanych z kiełkowaniem roślin.

Zaobserwowano jednak różnice między roślinami wyhodowanymi w glebie księżycowej a grupą kontrolną. Na przykład niektóre rośliny uprawiane na glebach księżycowych były mniejsze, rosły wolniej lub były bardziej zróżnicowane pod względem wielkości niż ich odpowiedniki rosnące na ziemskiej glebie.

Według uczonych, analizujących wzorce ekspresji genów tych roślin, są to oznaki, że mocno pracowały one, aby poradzić sobie z chemicznym i strukturalnym składem księżycowej gleby.

Wsparcie i fundusze na te prace zapewniło NASA.

Czytaj także: Lockheed Martin z marsjańskim kontraktem NASA