Polacy nie potrafią żyć bez smartfonów? Naukowcy zbadali stopień naszej nomofobii

Raport przynosi informację o naszym lęku przed odłączeniem czy poglądach na szczepienia w przypadku osób, które nie mogą oderwać się od ekranu.

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego od kilku lat badają, jak w Polsce wygląda kwestia FOMO, czyli lęku przed odłączeniem. Dwa wcześniejsze raporty na ten temat pojawiły się jeszcze przed pandemią, najnowsza edycja, przygotowana przez ekspertów z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Wydziału Psychologii UW, Panelu Badawczego Ariadna i Państwowego Instytutu Badawczego NASK przynosi odpowiedź na pytanie, jak zmieniło się nasze przeciążenie informacją i uzależnienie od smartfonów w czasie, gdy byliśmy zmuszeni m.in do częstszej pracy z domu, ograniczenia kontaktów poza rzeczywistością wirtualną i robienia zakupów przez sieć. 

Czytaj też: Tylko 12% Polaków chce powrotu pracy takiej jak przed pandemią

Choć mogłoby się wydawać, że smartfony stają się coraz ważniejszym elementem naszej codzienności, większość z nas swoje uzależnienie od nich ocenia jako “średnie” – tak odpowiedziało 67% respondentów biorących udział w badaniu. Wysoką nomofobię, jak określa się ten lęk, przejawia 13% pytanych, a niską – 20%. Wśród osób najbardziej obawiających się utraty możliwości korzystania z telefonu najmniejszy odsetek stanowią osoby badane pomiędzy 45 a 54 rokiem życia (7%, w pozostałych grupach od 13% do 17%). 

Badanie pokazuje też, dlaczego reagujemy nerwowo na wszelkie awarie internetowych komunikatorów – najsilniej odczuwanym efektem braku możliwości korzystania z telefonu jest niepokój spowodowany brakiem kontaktu: innych z badanym (54% respondentów)i badanego z innymi (50%) lub ogólnie brakiem możliwości natychmiastowej komunikacji z rodziną i/lub przyjaciółmi (48%). 

Przywiązanie do smartfona przekłada się na lęk przed odłączeniem – respondenci o wysokiej nomofobii najrzadziej odczuwali niskie i średnie FOMO (8% i 9%); najczęściej – wysokie FOMO (36%). Ciekawy aspektem badania było również przyjrzenie się poglądom fomersów, jeśli chodzi o szczepienia – 49% z nich badanych uważa, że są one korzystne dla nich samych,  52% – dla ich rodzin, a 56% – dla znajomych. Osoby odczuwające niepokój przed odcięciem idealizują czasy sprzed pandemii (51%), odczuwają zmęczenie obecną sytuacją (65%), ale też chcą poznawać jak najwięcej nowych informacji o pandemii (45%).

Całość raportu, wraz z danymi dotyczącymi zaangażowania w media społecznościowe, wpływie FOMO na konsumpcję alkoholu i innych aspektach nomofobii znajdziecie tu. 

Fot: Luis Villasmill/ Unsplash