Musk dostarcza terminale Ukraińcom

Na Ukrainę dotarły terminale Starlink wysłane przez SpaceX, w wyniku prośby wystosowanej za pomocą Twittera przez ukraińskiego wicepremiera Michajło Fiedorowa.

Adresatem prośby był dyrektor generalny kosmicznego przedsiębiorstwa Elon Musk, który zareagował na nią błyskawicznie dostarczając potrzebny sprzęt.

W sytuacji zaciętych walk w miastach infrastruktura informatyczna jest niszczona zarówno przez pociski, jak i wskutek działania rosyjskich cyberprzestępców. Brak dostępu do Internetu wpływa na kontakt mieszkańców z bliskimi i odbieranie informacji na temat sytuacji militarnej ich kraju.

Aby podłączyć się do systemu Starlink, jest konieczny aktywny terminal użytkownika. Dzięki dobrej widoczności nieba, czasze mogą wysyłać i odbierać sygnały z dowolnych aktywnych satelitów Starlink znajdujących się nad głową. To tego typu terminale wysłał Musk na Ukrainę.

Duża część infrastruktury, która zasila internet satelitarny, znajduje się w kosmosie. Aby wszystko działało sprawnie, satelity muszą być w stanie komunikować się z bramkami, stałymi stacjami naziemnymi, które są podłączone do istniejących kabli światłowodowych.

Anteny potrzebują niezakłóconego dostępu do nieba, co może być trudne w strefie działań wojennych. Ponadto lokalizacje bram SpaceX nie są jawnie informacjami publicznymi. Na szczęście internetowi detektywi na Reddit’cie znaleźli kilka. W tym jedną w u nas, w Polsce, o czym poinformowali użytkowników na Ukrainie.

r/Starlink - Wola Krobowska, Polska - Stacja naziemna Starlink jest online
Fot. Reddit

Chęć niesieni pomocy wśród internautów z całego świata jest ogromna, czego wyraz dają m. in. za pomocą deklaracji wysłania swoich własnych terminali potrzebującym mieszkańcom Ukrainy.

Czytaj także: https://conowego.pl/aktualnosci/rosyjskie-serwisy-z-antyputinowskia-odezwa-118716