Gigantyczna kara dla UPC Polska

Polski urząd antymonopolowy – UOKiK nie zwalnia tempa. Po wczorajszej informacji na temat wszczęcia postępowania wobec PayPal, kolejna wiadomość dotyczy polskiego operatora.

Czytaj: UOKiK wszczyna postępowanie wobec PayPal

UPC Polska musi zapłacić prawie 33 mln zł kary za zmiany w umowach z klientami, dotyczące m. in. jednostronnego podwyższania kwoty abonamentu. Sąd częściowo podtrzymał karę nałożoną przez UOKiK.

Operator ukarany został za klauzule w umowach, które dotyczyły m. in. możliwości jednostronnego podwyższania abonamentu. A także zmiany kluczowych warunków umów, w tym m. in. usuwania kanałów telewizyjnych.

„SOKiK utrzymał w całości kary finansowe nałożone na UPC Polska – prawie 33 mln zł oraz obowiązek poinformowania konsumentów o rozstrzygnięciu. Uchylił natomiast rekompensaty dla abonentów w postaci zwrotu opłat. Prezes UOKiK będzie składał w tym zakresie apelację”. Poinformował urząd na Twitterze.

UOKiK nałożył karę na UPC Polska w połowie 2019 roku. Powodem wszczęcia postępowania były liczne skargi otrzymywane od klientów operatora. Abonenci wskazali, że w trakcie trwania umowy operator bez ich zgody wyłączał niektóre kanały i podnosił opłaty abonamentowe.

Portal Wirtualnemedia.pl zauważa, że UPC Polska gwarantował jedynie liczbę kanałów telewizyjnych o określonej tematyce, a nie konkretne stacje. Operator dawał sobie też prawo do dowolnej i jednostronnej zmiany kanałów lub do ich usunięcia w trakcie trwania umowy.

Kolejną zakwestionowaną praktyką firmy były zbyt ogólne przesłanki do wypowiedzenia klientowi umowy lub ich brak. UPC zastrzegał, że jest to możliwe „ważnych przyczyn, w szczególności prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych”. UOKiK twierdzi, że w takiej sytuacji klient nie był świadom, jakie czynniki sprawią, że nie będzie mógł korzystać z usług.

Operator zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji.