Co Polska Agencja Kosmiczna przygotowała na Expo w Dubaju?

Sektor technologii kosmicznych ma coraz większe znaczenie dla gospodarza imprezy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich – zwłaszcza po tegorocznym sukcesie misji sondy HOPE i jej wejściu na orbitę Marsa.

Tegorocznej wystawie światowej Expo 2020 w Dubaju towarzyszy Międzynarodowy Kongres Astronautyczny, który startuje dziś i potrwa do 29 października. Na zorganizowanym przez Międzynarodową Federację Astronautyczną wydarzeniu wystąpią też przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej, którzy zaprezentują 30 referatów naukowych, agencja jest też partnerem merytorycznym udziału Polski w całej wystawie. 

Polski sektor kosmiczny rozwija swoją działalność zwłaszcza w obszarach obserwacji Ziemi i wykorzystania danych satelitarnych. Tego typu dane zostały wykorzystane również do stworzenia wielu elementów ekspozycji stałej Pawilonu Polski. Informacje pochodzące m.in. z europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus, w którym Polska ma znaczny udział, zasiliły proces modelowania powierzchni „Polskiego stołu”. Obrazowanie satelitarne zostało wykorzystane również przy stworzeniu animowanych infografik w strefie I przedstawiających najbardziej charakterystyczne dla Polski typy krajobrazów, budując w ten sposób żywy przykład zastosowania danych z obserwacji Ziemi w badaniach środowiska naturalnego, gospodarce leśnej, rolnictwie czy planowaniu przestrzennym.

27 października w Pawilonie Polski odbędzie się też seminarium „Innowacje i trendy w sektorze kosmicznym”, podczas którego zaprezentowane zostaną możliwości współpracy między polskim sektorem kosmicznym a arabskim oraz portfolio polskich firm z sektora kosmicznego.

– Cieszymy się, że możemy wzbogacić prezentację naszego kraju o tak ważny obszar, jakim jest polski sektor technologii kosmicznych. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich popularyzacja wiedzy dotyczącej możliwości, jakie daje sektor kosmiczny, jest jednym z priorytetów, tak w aspekcie politycznym i gospodarczym, jak i edukacyjnym czy rozrywkowym. Tematyka ta stała się szczególnie ważna dla ZEA wraz z sukcesem emirackiej misji kosmicznej na Marsa sondy HOPE, a także dzięki ogłoszonej w ostatnich dniach kolejnej misji kosmicznej, tym razem na Wenus – mówi Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Expo 2020 Dubai, Adrian Malinowski.