Podatek od towarów i usług wkracza na Steam w pierwszych państwach

W pierwszych dziesięciu krajach na świecie gry sprzedawane za pośrednictwem najpopularniejszej na świecie platformy dystrybucji cyfrowej – Steam, zostały objęte podatkiem od dóbr i usług (Goods and Services Tax). Podatek nie zostanie doliczony bezpośrednio do ceny gry w sklepie lub koszyku, ale będzie „zawierany w cenie gry, dokładnie w taki sam sposób, w jaki doliczany jest VAT na terenie Unii Europejskiej”. Oznacza to, że wysokość podatku będzie każdorazowo wyświetlana po dokonaniu zakupu. Może to spowodować niemały wzrost cen gier.
Podatek od dóbr i usług na Steam wprowadzany będzie stopniowo. Wiemy na pewno, że pojawi się w dziesięciu państwach, wśród których na razie nie ma Polski. Valve jednak zapowiedziało, że w latach 2017 – 2018 podatek zostanie wprowadzony do wszystkich krajów, w których takowy obowiązuje w systemie prawnym. Oznacza to, że potencjalne wzrosty cen nie ominą także Polaków, dla których już teraz ceny gier na Steamie są przeważnie niezbyt atrakcyjne.
Poniżej przedstawiamy zestawienie wysokości podatku w poszczególnych krajach oraz miesiąc jego wprowadzenia na platformę należącą do Valve:
Marzec:
Szwajcaria – 8%
Korea Południowa – 10%
Japonia – 8%
Nowa Zelandia – 15%
Islandia – 24%
RPA – 14%
Indie – 15%

Kwiecień:
Serbia – 20%
Maj:
Tajwan – 5%
Czerwiec:
Australia – 10%
Rewolucyjna zmiana jest prawdopodobnie efektem prowadzonego przez Komisję Europejską śledztwa w sprawie niedozwolonych praktyk firmy Valve, związanych z działaniami monopolistycznymi. Sprawa rozpoczęta przez komisarzy dotyczy umów zawartych pomiędzy Valve, a pięcioma wydawcami gier (Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media i ZeniMax), na podstawie których na platformie Steam zaistniały ograniczenia regionalne mające na celu powstrzymanie kupowania gier na najtańszych rynkach.
Obecnie praktycznie wszystkie gry zakupione bezpośrednio na platformie Steam nie mają żadnych ograniczeń regionalnych. Inaczej sprawa wygląda jednak w sytuacji, gdy na platformie rejestrowany jest kod do gry zakupiony poza Steam. W tym przypadku, jak określa KE w swoim oświadczeniu, stosowane są blokady regionalne – przykładowo, kody zakupione na terenie Polski (gdzie gry są tańsze, niż na zachodzie) nie mogły zostać zarejestrowane na koncie powiązanym z innym państwem (także państwem UE). Takie zachowanie stoi w sprzeczności z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej zasadami dotyczącymi wspólnego rynku.