Stworzono najdroższy na świecie materiał wart ponad 580 milionów złotych za gram

Naukowcy z firmy Designer Carbon Materials, która jest spin-outem1 (odmiana przedsiębiorstwa, definicja poniżej – aut.) Uniwersytetu Oxfordzkiego, stworzyli najdroższy na świecie materiał, wart 100 milionów funtów (ponad 580 milionów złotych) za 1 gram. Jest nim endohedralny fuleren – cząsteczka składająca się z parzystej liczby atomów węgla, tworząca klatkę, wewnątrz której znajdują się inne atomy lub cząsteczki. W tym przypadku, są to atomy azotu.
Zespół twierdzi, że materiał może zostać wykorzystany do stworzenia małych, przenośnych zegarów atomowych – najbardziej precyzyjnych z wszystkich znanych urządzeń służących do pomiaru czasu. „W tej chwili zegary atomowe są wielkości pomieszczenia.” – powiedział Lucius Cary, dyrektor funduszu SEIS Oxford Technology. – „Ten endohedralny fuleren pozwoliłby na zmieszczenie ich na chipach, które można by umieszczać w telefonach.” Co więcej, może zwiększyć dokładność nawigacji samochodowej oraz czujników znajdujących się w autonomicznych pojazdach.
FulerenMateriał składa się zaledwie z 60 atomów węgla. Firma Designer Carbon Materials niedawno sprzedała pierwsze 200 mikrogramów materiału za 22 tysiące funtów, co odpowiada kwocie 128 tysięcy złotych.
Doktor Krioakos Porfyrakis, wynalazca materiału, pracował nad substancją od 2001 roku. Nie mniej jednak, skoro jego cena jest tak wysoka, rewolucja z nim związana zapewne nie nastąpi prędko.
Ciekawe, przez jak długi czas nowy materiał będzie w stanie utrzymać tytuł najdroższego. Uważa się, że jeżeli udałoby się nam otrzymać antymaterię i utrzymać przy „życiu” w sposób trwały, jej cena wynosiłaby aż 100 bilionów dolarów za zaledwie jeden gram.
1 – Spin out – nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta, bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania. (za Wikipedią)

Źródło:Telegraph