Wyniki badań pomogą sprowokować deszcz

Nowy eksperyment naukowy dowiódł, że pod wpływem ładunków elektrycznych, chmury mogą zmieniać rozmiar kropel. Może to pomóc sprowokować deszcz.  

Nowy eksperyment pomaga „opornej chmurze” stać się deszczową, wynika z raportu opublikowanego przez The Guardian.

Ładunek elektryczny może spowolnić parowanie, a nawet eksplozję kropli. Ponieważ siła elektryczna działająca na nie przekracza napięcie powierzchniowe utrzymujące je razem”. Powiedział Giles Harrison, główny autor, profesor fizyki atmosfery na wydziale meteorologii na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii.

Harrison i jego koledzy twierdzą, że przekazanie chmurze ładunku elektrycznego może pomóc kropelkom przylegać do siebie i gromadzić ciężar. Kropelki chmur są większe niż kropelki mgły, a zatem jest bardziej prawdopodobne, że dojdzie do zderzenia.

W przeprowadzonych testach, dron odbył lot kołowy nad miejscem pomiarowym, w którym rejestrowano charakterystykę pola elektrycznego i kropel.

Dodatnie i ujemne emitery ładunku UAV były włączane naprzemiennie. Wbudowany czujnik optyczny w ustalonym miejscu, monitorował zmiany promieniowania widzialnego.

W eksperymencie zauważono, że uwolnienie jednobiegunowych jonów do mgły przez UAV wiąże się z krótkimi zmianami w odbiciu mgły i charakterystyce radiacyjnej. Rozkład wielkości kropli miał istotne znaczenie.

Tak więc zmiany w rozkładzie wielkości kropli spowodowane przez ładunki wyjaśniają zmiany radiacyjne. Jony dwubiegunowe, w przeciwieństwie do jonów jednobiegunowych, powodowały stosunkowo niski średni ładunek kropel. Ale przyspieszały proces osiągania rozkładu ładunku w stanie ustalonym.

Badania mogą zostać wykorzystane do pomocy chmurom w uwalnianiu deszczu w miejscach na świecie, gdzie występują niedobory wody. Szczególnie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Czytaj także: Rakieta NASA wkrótce wytworzy w kosmosie… sztuczne chmury