UE chce wprowadzenia przez banki zasad dotyczących kryptowalut

Wprowadzenie surowych zasad kapitałowych dla banków posiadających kryptoaktywa musi zostać przyspieszone w ramach obowiązującego prawa bankowego Unii Europejskiej.

Globalny Komitet Bazylejski złożony z regulatorów bankowych z głównych światowych centrów finansowych, na styczeń 2025 roku wyznaczył termin wdrożenia zasad kapitałowych dla banków posiadających kryptowaluty.

„Na razie banki mają bardzo niskie ekspozycje na kryptoaktywa i tylko ograniczone zaangażowanie w świadczenie usług związanych z kryptoaktywami”. Stwierdziła Komisja Europejska w nieformalnym dokumencie dyskusyjnym, o którym informuje Reuters.

„Banki wyraziły zainteresowanie handlem kryptoaktywami w imieniu swoich klientów i świadczeniem usług związanych z kryptoaktywami”.

Standardy Komisji z Bazylei są stosowane w UE na mocy prawa. Opóźnienie może oznaczać, że banki będą musiały dłużej czekać na wejście na rynek kryptograficzny. W 2024 roku wejdą w życie odrębne przepisy UE dotyczące handlu kryptoaktywami .

Parlament i państwa UE mają równy głos w sprawie prawa bankowego. Mają rozpocząć negocjacje w sprawie ostatecznego tekstu, który może zawierać przepisy dotyczące kryptoaktywów, podaje agencja.

Dokument Komisji sugeruje również, że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) mógłby koordynować działania z unijnym organem nadzorującym papiery wartościowe. Po to, aby zapewnić odpowiednią kategoryzację kryptoaktywów.

Czytaj także: Bill Gates krytykuje NFT i kryptowaluty!