Polska branża gier pod lupą w nowym raporcie PARP

Polscy producenci osiągnęli większe przychody z eksportu gier niż wyniosły wydatki polskich konsumentów na gry zagraniczne. To jedyna branża sektora kreatywnego, która może się tym pochwalić.

Ograniczenia związane z pandemią Covid-19 nie powstrzymały szybkiego rozwoju polskiej branży gier, w której w 2020 roku przybyło 30 producentów i wydawców gier – czytamy w najnowszym raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, “The Game Industry of Poland 2021”. Wg danych z sierpnia na rynku było 460 takich firm, które w ubiegłym roku zaprezentowały 600 premier na różne platformy i wygenerowały przychody w wysokości 969 milionów euro. 

“Wzrost przychodów branży gier w Polsce, w ujęciu rok do roku, od trzech lat utrzymuje się na poziomie blisko 30%, a w 2020 roku jeszcze bardziej przyspieszył. Wśród spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, publikujących swoje raporty finansowe, 73% z nich odnotowało wzrost przychodów. Najszybszy wzrost odnotowały Ten Square Games, HUUUGE  Games i BoomBit (wszystkie trzy gry mobilne w modelu Free-to-Play), a także PlayWay, People Can Fly, Creepy Jar, Bloober Team, All in games , Forever Entertainment, 11 bit studios i QLOC” – czytamy w raporcie. 

Specjalizacją polskich producentów pozostają gry na PC – im mniejsze studio, tym większe prawdopodobieństwo, że to właśnie ta wersja powstanie jako pierwsza. Autorzy raportu, przygotowanego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii i przy wsparciu Game Industry Conference zwracają też uwagę na dynamiczny wzrost tytułów wydawanych na Nintendo Switch, co potwierdza dużą popularność tej platformy. 

Czytaj też: Kontrolery w Nintendo Switch OLED nadal do poprawy

2020 rok był przełomowy, jeśli chodzi o zmianę stosunku eksportu i importu – po raz pierwszy w historii branża gier, jako jedyna z sektora kreatywnego, odnotowała większe przychody ze sprzedaży gier za granicę, niż polscy konsumenci wydali na zagraniczne tytuły. W branży pracuje obecnie 12 tysięcy osób – oznacza to wzrost o 24% w porównaniu z rokiem ubiegłym.