NTT System – 2,5-krotny wzrost zysku

W pierwszym kwartale 2021 r. G.K. NTT System osiągnęła większy zysk, niż w razem wziętych pierwszych kwartałach czterech ostatnich lat.

Grupa Kapitałowa NTT System S.A., rozpoczęła rok od gigantycznych wzrostów. W pierwszym kwartale Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 4,341 mln zł. To niemal 2,5-krotnie więcej niż w I kw. 2020 r. (1,736 mln zł) i więcej, niż w razem wziętych pierwszych kwartałach lat 2017 – 2020 (4,246 mln zł – patrz wykres).

W I kwartale 2021 r. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. uzyskała przychody w wysokości 235,6 mln zł, w porównaniu do 122,0 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku, co oznacza wzrost o ok. 93 proc. Grupa wygenerowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 5,5 mln zł w porównaniu do 2,2 mln zł. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o ok. 145 proc.

– Na wyniki Grupy Kapitałowej NTT System w I kwartale 2021 r. wpłynął przede wszystkim ponad dwukrotny wzrost przychodów na rynku polskim we wszystkich kanałach sprzedaży . W związku z zapotrzebowaniem na komputery do nauki i pracy zdalnej wzrosła dystrybucja komputerów i tabletów innych producentów. Istotnie wzrósł też udział i wartość dystrybucji podzespołów, akcesoriów, peryferii i elektroniki użytkowej – mówi Tadeusz Kurek, prezes Zarządu NTT System.

W strukturze przychodów minionego kwartału G.K. NTT System sprzedaż z tytułu dystrybucji komponentów i peryferii wzrosła ponad 2-krotnie z 71,6 mln zł w I kw. 2020 r. do 143,3 mln zł. Najbardziej w porównaniu z zeszłym rokiem zwiększyła się dystrybucja komputerów i tabletów innych producentów – jej wartość wyniosła 81,7 mln zł, zaś rok wcześniej 33,5 mln zł.

Warto podkreślić, że przychody i zyski z pierwszego kwartału 2021 r. są bardzo duże na tle zeszłego roku, który również należał do rekordowych w historii G. K. NTT System. Zysk netto Grupy Kapitałowej w 2020 r. wyniósł 8,5 mln zł, w porównaniu do 4,7 mln zł w 2019 r.  Oznacza wzrost o ok. 82 proc., któremu towarzyszył 47-procentowy wzrost przychodu wynoszący 791 mln zł (w 2019 r. – 539,1 mln zł.).

Komentarz Tadeusza Kurka, prezesa NTT System

Wyniki sprzedażowe za 2020 r. były jednymi z najlepszych w historii Grupy Kapitałowej NTT System. Wyniki I kwartału 2021 r. napawają optymizmem w zakresie tego, co powinno wydarzyć się w kolejnym roku i latach następnych. Pandemia pokazała jak istotne jest inwestowanie w IT. Jednocześnie Spółka i jej Grupa Kapitałowa pokazały, że potrafią sobie

radzić w trudnych warunkach i powiększyć udział rynkowy. Jesteśmy przekonani, że w 2021 roku uda się nam się utrzymać to, co wypracowane zostało w poprzednim roku, a zdobyte doświadczenie i rynek pozwolą na dalszy wzrost.

Nadzieją na trwałą tendencje w tym zakresie są docierające do branży IT informacje. Polski Rząd przedstawił projekt Krajowego Planu Odbudowy, na mocy którego z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), do Polski trafić może nawet 58 mld EUR – 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld

euro pożyczek. Dokument ten określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Jednym z pięciu wskazanych w KPO komponentów stanowiących obszary koncentracji reform i inwestycji jest Transformacja cyfrowa, na którą przewidziano 3,034 mld euro.