Długotrwałe susze – narastający problem w Polsce?

Polska przez wieki miała opinię kraju, gdzie zazwyczaj nie brakuje deszczu. Pogoda była rozmijana jako temat rozmów, ale rzadko stanowiła poważny problem. Niestety, ostatnie lata przyniosły istotne zmiany w tym względzie. Przeciągające się susze stały się coraz bardziej powszechne, a ich skutki są już odczuwalne na różnych płaszczyznach naszego życia. Jak zmienią nasze życie w niedalekiej przyszłości? Sprawdźmy, co już wiemy!

fot. Pawel Czerwinski / Unsplash

Susza szkodzi nie tylko gospodarce…

Susza to zjawisko, które może mieć poważne konsekwencje dla gospodarki, środowiska naturalnego i życia codziennego obywateli. Jednym z pierwszych obszarów dotkniętych suszą jest rolnictwo. Polska jest krajem, który w dużej mierze polega na produkcji rolnej, więc susza stanowi realne zagrożenie dla lokalnie produkowanej żywności. Brak opadów deszczu prowadzi do obniżenia poziomu wód gruntowych, co utrudnia nawodnienie pól i ogrodów. Skutkiem tego może być spadek plonów, a co za tym idzie, wzrost cen żywności. To odczujemy wszyscy w naszych portfelach.

Susza ma także wpływ na środowisko naturalne. Spadający poziom wód gruntowych prowadzi do kurczenia się mokradeł i siedlisk wodnych zwierząt. Ptaki, płazy i wiele innych gatunków, które zależą od takich środowisk, zaczyna mieć problemy z przeżyciem. Ponadto susza może prowadzić do pożarów lasów, które są już i tak zagrożone w wyniku zmian klimatu.

Skutki suszy są odczuwalne także przez zwykłych obywateli. Zanikają źródła wód, co prowadzi do ograniczeń w dostępie do wody pitnej. Podczas długotrwałych okresów, w których nie występują opady musimy coraz częściej korzystać z wody butelkowanej, co nie tylko generuje dodatkowe koszty, ale również przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska plastikowymi butelkami. Ponadto susza wpływa na jakość powietrza, ponieważ spadek poziomu wód gruntowych może prowadzić do unoszenia się pyłów i zanieczyszczeń w powietrzu.

fot. Karsten Würth / Unsplash

Przyczyny długotrwałych susz

Długotrwałe susze to zjawisko, które nie jest spowodowane wyłącznie przez jeden konkretny czynnik. Wpływ na jego powstawanie mają zarówno działania człowieka, jak i uwarunkowania naturalne. Oto kilka głównych przyczyn powstawania wielotygodniowych susz:

 • Zmiany klimatyczne: Jednym z głównych czynników, które przyczyniają się do powstawania długotrwałych susz, są zmiany klimatyczne. Wzrost temperatury na Ziemi prowadzi do większego parowania wód powierzchniowych i gruntowych, co zmniejsza dostępność wody dla roślin i zwierząt.
 • Niska opadów deszczu: Jednym z najbardziej oczywistych czynników wywołujących suszę jest brak opadów deszczu lub ich niewielka suma przez długi czas. To zjawisko może wynikać z naturalnych fluktuacji klimatycznych lub być efektem długoterminowych zmian w cyrkulacji atmosferycznej.
 • Wyniszczanie ekosystemów: Nadmierny wyrąb lasów i zmiany w krajobrazie, takie jak urbanizacja czy rolnictwo przemysłowe, mogą prowadzić do wyniszczenia naturalnych ekosystemów, które pełnią ważną rolę w retencji wody i regulacji cyrkulacji wodnej.
 • Zanieczyszczenie wód gruntowych: Zanieczyszczenie wód gruntowych, na przykład poprzez nadmierne stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych w rolnictwie, może pogarszać jakość wód gruntowych i wpływać na dostępność wody dla roślin.
 • Deficyt wód powierzchniowych: Nadmierne wykorzystywanie rzek i jezior do celów irygacyjnych lub przemysłowych może prowadzić do obniżenia poziomu wód powierzchniowych.
 • Zmiany cyrkulacji atmosferycznej: Nieprawidłowe zmiany w cyrkulacji atmosferycznej, takie jak występowanie blokad atmosferycznych, mogą prowadzić do stagnacji pogodowej i braku opadów deszczu w danej okolicy przez długi czas.
 • Globalne zjawiska klimatyczne, takie jak El Niño i La Niña: Te zjawiska mogą wpływać na wzorce opadów na całym świecie, powodując ekstremalne susze w jednych regionach i intensywne opady deszczu w innych.
 • Wypompowywanie wody gruntowej: Nadmierne wypompowywanie wód gruntowych do celów irygacyjnych lub dostarczania wody pitnej może prowadzić do obniżenia ich poziomu.

Jak możemy przeciwdziałać suszom niezależnie od pogody?

Co możemy zrobić w obliczu rosnącego problemu suszy? Po pierwsze, warto inwestować w technologie służące oszczędzaniu wody, zarówno w rolnictwie, jak i w naszych domach. To nie tylko dbałość o środowisko, ale także sposób na obniżenie rachunków za media. Po drugie, potrzebujemy bardziej zrównoważonego podejścia do korzystania z zasobów wodnych. Warto inwestować w retencję wód opadowych i tworzyć naturalne zbiorniki wodne, które mogą pomóc w magazynowaniu wody na przyszłość.

Susza to problem, który nie znika samoczynnie. Musimy działać teraz, aby minimalizować jej skutki i chronić naszą przyszłość. To wyzwanie, przed którym stoimy jako społeczeństwo, ale także okazja do zmiany naszych nawyków i bardziej zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Obyśmy potrafili nauczyć się żyć z suszą, zanim stanie się ona jeszcze większym problemem.

fot. Sujitabh Chaudhary / Unsplash

Technologie pomocne w walce z suszą

W walce z suszą wykorzystywane są różne technologie, które mają na celu zarówno monitorowanie i przewidywanie suszy, jak i jej łagodzenie. Oto niektóre z technologii pomocnych w walce z suszą:

Monitoring i przewidywanie

 • Satelity i teledetekcja: Satelity mogą dostarczać danych dotyczących wilgotności gleby, pokrycia roślinności, temperatury powierzchniowej i opadów. Teledetekcja pozwala na stałe monitorowanie obszarów narażonych na suszę.
 • Systemy informacji geograficznej (SIG): SIG pozwalają na gromadzenie, analizę i wizualizację danych dotyczących suszy, co ułatwia podejmowanie decyzji na poziomie zarządzania.
 • Modele numeryczne: Modele matematyczne mogą być używane do prognozowania obszarów, które są podatne na suszę na podstawie danych meteorologicznych i hydrologicznych.

Zarządzanie wodą

 • Desalinizacja: Technologia ta pozwala na odsalanie wody morskiej lub słonej wody gruntowej, aby dostarczać czystą wodę do nawadniania upraw.
 • Nawadnianie efektywne: Zaawansowane systemy nawadniania, takie jak kroplówka, mogą pomóc w oszczędzaniu wody i zwiększaniu efektywności jej wykorzystania.

Technologie oszczędzania wody

 • Zbiorniki wodne i retencje: Budowa zbiorników wodnych i retencji może pomóc w gromadzeniu wody na okresy suszy.
 • Recykling wody: Technologie recyklingu wody pozwalają na ponowne wykorzystanie wody, np. w przemyśle czy rolnictwie.

Technologie uprawy roślin

 • Odmiany roślin odporne na suszę: Hodowla odmian roślin, które są bardziej odporne na suszę, może pomóc rolnikom utrzymać produkcję w okresach braku opadów.
 • Precyzyjne rolnictwo: Wykorzystywanie czujników, dronów i automatyzacji w rolnictwie pozwala na dokładne monitorowanie warunków uprawy i efektywne nawadnianie.

Edukacja i świadomość

 • Aplikacje mobilne i platformy internetowe: Aplikacje mobilne i strony internetowe dostarczają informacji o suszy, prognozach i poradach dotyczących oszczędzania wody.
 • Kampanie edukacyjne: Edukacja i podnoszenie świadomości społeczności na temat suszy oraz sposobów jej przeciwdziałania są kluczowe dla skutecznej walki z tym zjawiskiem.

Zarządzanie kryzysowe

 • Systemy ostrzegania przed suszą: Systemy te informują o nadchodzących suszach, umożliwiając odpowiednie przygotowanie i reakcję.
 • Zarządzanie zapasami żywności i wody: W przypadku suszy ważne jest zarządzanie zapasami żywności i wody, aby zabezpieczyć dostępność podstawowych zasobów.

Współczesne technologie mają duży potencjał w walce z suszą, ale skuteczność działań zależy również od współpracy międzynarodowej, polityki publicznej oraz zaangażowania społeczności lokalnych i rolników.

Czytaj też: Globalne ocieplenie – wyimaginowany problem czy realne zagrożenie?

Grafika tytułowa: Matt Palmer / Unsplash