Wodór z aluminium napędzi odrzutowce

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology znaleźli prosty sposób na wytwarzanie paliwa wodorowego w dowolnym miejscu, przy użyciu aluminium i wody.

Wodór może potencjalnie zastąpić paliwa kopalne w silnikach odrzutowych, do wytwarzania energii elektrycznej, a nawet do długoterminowego magazynowania energii. Jednak w przypadku intensywnego użytkowania gaz musi być transportowany z miejsca jego produkcji do miejsca utylizacji. Ponadto nawet wytwarzanie wodoru powoduje uwalnianie gazów cieplarnianych, co jest zupełnie sprzeczne ogólnoświatową tendencją do walki z tym zjawiskiem.

Dr Laureen Meroueh wraz z profesorem Douglasem Hartem i profesorem Thomasem Eagerem z MIT wykazali, że wodór można wytworzyć w reakcji aluminium z wodą. Reakcja zachodzi w normalnej temperaturze pokojowej i prowadzi do powstania wodorotlenku glinu z uwolnieniem gazowego wodoru.

Istnieją dwa główne powody, dla których ta reakcja nie jest obecnie powszechnie stosowana. Jednym jest to, że aluminium łatwiej reaguje z tlenem w powietrzu i tworzy tlenek glinu. Mieszanka zapobiega reakcji aluminium z wodą. Dlatego, aby zaszła reakcja, wystarczy usunąć górną warstwę tlenku glinu i wrzucić aluminium do wody, upewniając się, że tlenek glinu nie utworzy się ponownie.

Sposób na wykorzystanie złomu aluminium

Do przeprowadzenia reakcji można również użyć czystego aluminium, jednak jest ono energochłonne i nieekologiczne. Aluminium jest używane w przedmiotach codziennego użytku, takich jak puszki po napojach i często kończy jako złom. Dlatego naukowcy chcieli wykorzystać złom aluminium jako źródło paliwa. Jednak aluminium stosowane w tych przedmiotach jest często mieszane z innymi pierwiastkami. Dodaje się krzem, magnez lub oba, aby nadać mu dodatkowe właściwości, takie jak odporność na korozję i wytrzymałość.

Aby zapobiec tworzeniu się tlenku glinu, zespół pokrył złom aluminium eutektyczną mieszaniną galu i indu. Pozostaje ona w stanie ciekłym w temperaturze pokojowej. Jednocześnie jest w stanie przeniknąć przez tlenek glinu i pozwolić na uwolnienie wodoru. Co ciekawe, mieszanina nie reaguje z aluminium i można ją odzyskać na końcu procesu.

Badania wykazały, że aluminium może być wykorzystywane jako źródło wodoru, który można bezpiecznie przechowywać i transportować.

Czytaj także: Przełom w wydajności perowskitów