USA: Zakaz dla Huawei i ZTE utrzymany i poszerzony

Nadzieje osób liczących na poluzowanie amerykańskich sankcji wobec chińskich gigantów telefonicznych zdają się być iluzoryczne.

Federalna Komisja Łączności (FCC) zakaże wszelkiej sprzedaży nowych urządzeń telekomunikacyjnych Huawei i ZTE w USA ze względu na bezpieczeństwo narodowe, podał dzisiaj serwis informacyjny Axios.

FCC wcześniej zakazała używania urządzeń tych dwóch chińskich firm w sieciach telekomunikacyjnych otrzymujących dotacje z Funduszu Usług Powszechnych. Zaproponowane przez przewodniczącą Jessicę Rosenworcel rozwiązanie idzie dalej.  Powołując się na anonimowe źródła, Axios poinformował, że uniemożliwiłoby Huawei i ZTE uzyskanie nowych pozwoleń zatwierdzonych przez FCC na jakiekolwiek nowe produkty.

FCC odmówiło podania szczegółowych informacji na temat propozycji. Na pytania serwisu Ars Technica stwierdziło, że proponowane rozwiązanie zaktualizuje i wzmocni zasady dotyczące sprzętu z listy zakazanych usług i sprzętu. Spełni także ustawowy mandat, który Kongres nałożył na komisję w ustawie o bezpiecznym sprzęcie z 2021 roku.

„Zakaz nie działa wstecz, więc firmy mogą nadal sprzedawać produkty, które wcześniej zatwierdziła FCC. Nowe modele lub sprzęt, które wymagałyby nowego zatwierdzenia przez FCC, zostałyby jednak zakazane”. Informuje artykuł w Axios. O proponowanym zakazie poinformował również New York Times

Lista objęta przez FCC dotyczy „sprzętu i usług komunikacyjnych, które są uważane za stanowiące niedopuszczalne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych lub bezpieczeństwa i ochrony osób w Stanach Zjednoczonych”.

Komisja wydała oświadczenie, w którym możemy przeczytać: „FCC pozostaje zaangażowana w ochronę bezpieczeństwa narodowego poprzez zapewnienie, że niewiarygodny sprzęt komunikacyjny nie jest autoryzowany do użytku w naszych granicach i kontynuujemy tę pracę”.