Powstał plastik, który można recyklingować bez końca

Cóż, nasza planeta dosłownie tonie w plastiku. Dlatego najzdolniejsze umysły z całego świata próbują znaleźć sposób na skuteczne radzenie sobie z odpadami z tworzyw sztucznych. Chociaż to nadal stanowi problem teraz możemy przynajmniej lepiej zapobiegać jego rozwojowi.
Naukowcy z podlegającego Departamentowi Energii Stanów Zjednoczonych Lawrence Berkeley National Laboratory opracowali rodzaj plastiku, który wynosi recykling na zupełnie nowy poziom. Nosi on nazwę poli(dikonenamina), inaczej PDK. Jest on wyjątkowy, ponieważ można go całkowicie rozłożyć na poziomie molekularnym, a następnie zamienić w zupełnie inny obiekt, o innych teksturze, kształcie oraz kolorze. Co więcej ten proces można powtarzać „bez utraty wydajności czy jakości.”
Jak badacze wyjaśniają, wypełniacze i substancje chemiczne stosowane w przedmiotach z tworzyw sztucznych tworzą zwykle ścisłe związki z monomerami – cząsteczkami, które łączą się, tworząc długie łańcuchy zwane polimerami. Te dodatki mogą prowadzić podczas mieszania różnych tworzyw sztucznych w ramach recyklingu do otrzymywania materiałów o nieoczekiwanych właściwościach. Oznacza to, że produkty wykonywane z plastiku pochodzącego z recyklingu często muszą trafiać prosto na wysypiska.

W przeciwieństwie do zwykłego plastiku, monomery PDK można całkowicie oddzielać od ich dodatków poprzez zanurzenie obiektu w wysoce kwaśnym roztworze. Przedmioty stworzone z tego materiału można zatem recyklingować bez końca, zmieniając ich kształt czy kolor. Pasek zegarka z PDK mógłby stać się częścią klawiatury, która następnie stałaby się obudową telefonu i tak dalej, i tak dalej.
Naukowcy zamierzają kontynuować pracę nad PDK, aby opracować jego warianty o szerokim zakresie właściwości termicznych i mechanicznych. Pozwoliłoby to na rozszerzenie zastosowań materiału.

Źródło: Berkeley Lab