ZUS nie podpisze umowy z IBM Polska! Przetarg unieważniony

„W postępowaniu niedochowane były standardy konkurencyjności, a realizacja umowy oznaczałaby zbyt wysokie koszty”, informuje rzecznik ZUS. Decyzja zarządu została podjęta po audycie segmentu IT i postępowań przetargowych w tym obszarze.
„Zewnętrzni eksperci zatrudnieni przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po analizie postępowania na zakup nowych serwerów, nowych macierzy i migrację podsystemu DB2 stwierdzili, że nie ma innej możliwości jak unieważnić to postępowanie” – mówi agencji Newseria Biznes Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Postępowanie na modernizację platformy Mainframe zostało ogłoszone w grudniu ubiegłego roku. Rozstrzygnięcie na korzyść IBM Polska nastąpiło w kwietniu tego roku. Eksperci stwierdzili brak konkurencyjności w postępowaniu. Jak wyjaśnia Andrusiewicz, oznacza to, że preferowało ono jednego wykonawcę, czyli było niezgodne z Prawem zamówień publicznych.
„Brak konkurencyjności w tym postępowaniu oznacza także zbyt wysokie koszty, które poniósłby Zakład Ubezpieczeń Społecznych, realizując zawartą umowę. Eksperci zewnętrzni są zdania, że kwoty zaproponowane w tym postępowaniu znacznie przewyższają standardy rynkowe” – mówi Wojciech Andrusiewicz.
Zapowiada, że decyzja w sprawie ogłoszenia nowego przetargu na modernizację infrastruktury Mainframe zostanie wkrótce podjęta i ogłoszona. Teraz ZUS przygotowuje nowe scenariusze postępowania w tym zakresie.
„Zapewniam, że do czasu wyłonienia nowego wykonawcy bądź nowych wykonawców w tym postępowaniu środowisko IT Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest bezpieczne i będzie bezpieczne. Żaden z naszych klientów nie musi się obawiać o bezpieczeństwo danych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i o bezpieczeństwo infrastruktury ZUS” – podkreśla rzecznik Zakładu.
 
 

Informacja nadesłana przez agencję informacyjnąNewseria