Zmiany klimatyczne wpłynęły na położenie osi obrotu naszej planety

Gdy zmienia się rozkład masy na Ziemi, jej oś może wtedy nieco zmienić swoje położenie, dryfując w jedną bądź drugą stronę, co wpływa na obrót naszej planety. Naukowcy badają ruch bieguna północnego i osi obrotu Ziemi od 1899 roku i do tej pory, przez większość czasu zmierzał on w kierunku Kanady. Jednak, jak podaje NASA, w tym stuleciu biegun zaczął przemieszczać się w stronę Wielkiej Brytanii – w wyniku topnienia arktycznego lodu.
Oczywiście, na zmiany wpływa fakt, że Ziemia jest nieco spłaszczona, ale to nie jedyny ważny czynnik. Od 2003 roku Grenlandia traci średnio więcej niż 272 miliardy kilogramów lodu rocznie. Poza tym, co z zachodniej strony Antarktydy znikają 124 miliardy kilogramów lodu, natomiast po wschodniej stronie pojawia się on w ilości 74 miliardów kilogramów. To nie jedynie miejsca, w których wody  i lodu ubyło bądź przybyło. Wszystko to przeciąga ruch polarny ku wschodowi.
ZiemiaChociaż naukowcy mówią, że zmiana ta jest nieszkodliwa, z pewnością ma ogromne znaczenie. Jonathan Overpeck, profesor z Uniwersytetu w Arizonie, który nie brał udziału w tych badaniach, powiedział, że „to zjawisko ujawnia, jak realny i wielki wpływ na naszą planetę mamy my, ludzie.”
Zmiana położenia osi obrotu Ziemi może mieć wpływ na obserwacje astronomiczne, działanie systemów GPS, i nie tylko. Poniżej znajdziecie wideo, które idealnie obrazuje omawiany proces.

Źródło:Science Advances