UOKiK karze TelePolskę i Telekomunikację Novum

TelePolska i Telekomunikacja Novum oferują m.in. stacjonarne usługi telekomunikacyjne w ramach abonamentu, świadczone w oparciu o usługę hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej TP S.A. (WLR). Niestety, do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji na obie firmy wpłynęło wiele skarg.

Zastrzeżenia mieli nie tylko sami konsumenci i ich rzecznicy, ale również prezes UKE. Sporo wątpliwości budziły głównie umowy, które konsumenci zawierali w wyniku rozmów telefonicznych oraz domowych wizyt przedstawicieli handlowych spółek.

Wszczęte przez zaalarmowany UOKiK postępowanie wykazało niezgodne z prawem praktyki których dopuściły się obie firmy. Mowa tutaj o nieinformowaniu konsumentów o możliwości odstąpienia od umowy oraz zastrzeganie i pobieranie różnych opłat. Za tego typu postępowanie obie firmy łącznie zapłacą niespełna 2 miliony złotych (TelePolska 632,6 tys. zł, Telekomunikacja Novum 1,342 mln zł).

Spółki obciążają korzystające z ich usług osoby opłatami (aktywacyjne i wyrównawcza), które to opłaty mają rekompensować otrzymane ulgi, gdy konsument rozwiązuje umowę przed rozpoczęciem świadczenia usług abonamentowych – mówi prezes UOKiK.

Przy korzystaniu z usług TelePolski i Telekomunikacji Novum składa się zamówienie WLR oraz dokonuje wyboru nowego operatora telefonicznego przez numer dostępu lub preselekcję. Zainteresowany ofertą klient wypełnia stosowne formularze, zaś ich dalszym uzupełnieniem zajmuje się już nowy dostawca usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z postanowieniami wzorców umowy stosowanymi przez spółki, konsumenci, którzy zdecydowali się zrezygnować z zamówienia WLR przed rozpoczęciem świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych tym zamówieniem (usługi abonamentowe) byli obciążani przez TelePolska i Telekomunikację Novum opłatą wyrównawczą z tytułu przyznanych im ulg – czytamy na stronie UOKiK.

Oczywiście jest to niezgodne z prawem i to właśnie za takie praktyki nałożona została kara. Telekomunikacji Novum oberwało się również za nieprzekazywanie konsumentom wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy, bowiem firma miała taka obowiązek i konsekwentnie się z niego nie wywiązywała.

Źródło: UOKiK,