Unia Europejska zakaże telefonów w szkołach?

Zdania na temat decyzji podejmowanych przez organy Unii Europejskiej są mocno podzielone. Organizacja ta posiada tylu zwolenników, co zagorzałych przeciwników. Jaki jest najnowszy pomysł zawarty w raporcie, przedstawionym Radzie Europy? Zakaz korzystania z telefonów komórkowych i umieszczania sieci bezprzewodowych w szkołach!
Brzmi dość mocno absurdalnie, prawda? Już teraz w niektórych placówkach zakazuje się uczniom korzystania z telefonów. Podyktowane jest to jednak innymi względami. W raporcie komisji zawarte zostało ostrzeżenie przed szkodliwym wpływem impulsów elektromagnetycznych na zdrowie najmłodszych.
Według członków komisji utrudnione powinno być również konstruowanie nadajników sieci bezprzewodowych. Zgodnie z nowymi wytycznymi, ich budowa miałaby być konsultowana z władzami lokalnymi.
Rewelacje te zostały wydane na chwilę obecną w formie zalecenia, nie zaś decyzji. Oznacza to, że Unia Europejska pozostawia decyzję w rękach dyrektorów poszczególnych placówek. Komisja zaznacza wyraźnie, że zakaz taki miałby być wprowadzany jedynie profilaktycznie.