Razem przeciw trollom patentowym – LOT Network

Parę firm z Doliny Krzemowej postanowiło położyć kres takim zabiegom. Google, Canon, Dropbox, SAP , Asana i Newegg oraz wiele mniejszych firm połączyło siły i utworzyło organizację License on Transfer Network. Jej celem jest zmniejszenie wydatków każdej z firm, które muszą rocznie przeznaczać na prawników. Jedna z zasad organizacji mówi, ze jeśli któraś z firm sprzeda swój patent korporacji spoza sojuszu to inni członkowie także będą mogli z niego korzystać, nieodpłatnie. Firmy mogą także sprzedawać pomiędzy sobą swoje patenty na normalnych zasadach. Ważnym zapisem jest to, że każda z firm może dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej jeśli któraś ze sprzymierzonych korporacji naruszy patent któregoś z członków bez wcześniejszego odkupienia praw do korzystania z niego.Sama wymieniona szóstka firm posiada w swojej kolekcji ponad trzysta tysięcy patentów, w tym pięćdziesiąt tysięcy w samych Stanach Zjednoczonych. Jak mówi Eric Schulman, pracownik Google, który był pomysłodawcą układu, około 60% z wszystkich pozwów patentowych  w 2012 roku zostało złożonych przez trolle.

Każda firma może wstąpić do LOT Network, pod warunkiem, że nie ma ona za sobą złożonych pozwów w sprawie naruszeń patentów. Roczna oplata członkowska wynosi, w zależności od przychodów firmy, od 1500 do 20000 dolarów amerykańskich.

Źródło: techspot.com