Raport przenośności numerów w 1Q 2016 – T-Mobile w odwrocie

W całym I kwartale numery zmieniło 411,1 tys. Polaków, o 7% mniej niż w analogicznym kwartale zeszłego roku i o prawie 5% mniej niż w IV kwartale 2015 roku. Tradycyjnie, najlepszy wynik w ujęciu netto zanotował P4, pomimo tego, że sam w badanym czasie oddał bardzo dużą liczbę numerów. Na uznanie zasługuje jednak wynik Orange, który wyszedł na plus osiągając 20 tys. numerów. Wbrew zapowiedziom prezesa T-Mobile – Adama Sawickiego, pierwszy kwartał w zakresie przenośności numerów okazał się fatalny dla tego operatora. Niestety, operator ten nadal kontynuuje fatalną passę największego dawcy i najmniejszego biorcy numerów.

Operator

Oddał

Udział oddań

Przyjął

Udział przyjęć

Bilans

P4

87,9

21,4%

156,8

38,1%

+68,9

Orange

99,2

24,1%

119,3

29,0%

+20,1

Polkomtel

87,5

21,3%

66,5

16,2%

-21,0

T-Mobile

132,5

32,2%

42,0

10,2%

-90,5

Pozostali

4,0

1,0%

26,5

6,4%

+22,5

Źródło: portal telepolis.pl

Warto przyjrzeć się tendencji w rynkowym udziale P4 w przyjęciach i oddaniach. „Przy tym tempie zmian może okazać się, że już w przyszłym roku zaczną zdarzać się kwartały, w których „fioletowi” nie będą liderem w przenośności w ujęciu netto. W I kwartale 2016 roku w porównaniu do I kwartału 2015 roku, udział w oddaniach wzrósł o 5,22 punktu procentowego, a w przyjęciach spadł aż o 8,65 punktu procentowego.” – komentuje Witold Tomaszewski, redaktor portaluTELEPOLIS.PL.

Zmiana rok do roku

Operator

Oddania

Przyjęcia

P4

+5,22 p.p.

-8,65 p.p.

Orange

-8,33 p.p.

+5,15 p.p.

Polkomtel

-4,24 p.p.

+1,64 p.p.

T-Mobile

-8,33 p.p.

+1,85 p.p.

Źródło: portal telepolis.pl

Za gros wyników pozostałych operatorów odpowiada Virgin Mobile ze świetnym (jak na MVNO) wynikiem 24 tys. przyjęć i 2,4 tys. oddań. W ujęciu netto na uwagę zasługuje rezultat Mobile Vikings (1,8 tys. na plusie), FM Group, czyli operatora, którego taryfy abonamentowe wygrały wostatnim rankingu TELPOLIS.PL Stars (1,3 tys. na plusie) oraz Netii (900 numerów na plusie). Pozostali operatorzy zanotowali niewielkie, kilkudziesięcionumerowe migracje.

Źródło: telepolis.pl