Przy Uczelni Łazarskiego powstało Centrum Technologii Blockchain

Pomysłodawcą i inicjatorem powstania Centrum Technologii Blockchain przy Uczelni Łazarskiego jest prof. Krzysztof Piech, promotor idei powszechnego wdrażania systemu Blockchain, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w zastosowaniach komercyjnych. Funkcjonalny potencjał systemu rozproszonego rejestru Blockchain ma taką skalę, że niebawem ma szansę dokonać się prawdziwa cyfrowa rewolucja, która może objąć m.in. organizację ochrony zdrowia w Polsce.
Popularność funkcjonującej w Internecie kryptowaluty (bitcoin) sprawiła, że dostrzeżono ogromny potencjał zastosowania wykorzystanej w niej technologii rozproszonych baz danych (Blockchain).

„Istotą Blockchain jest utrzymanie wspólnej i zbiorowej bazy danych w postaci cyfrowej, rozproszonej po całej sieci, w takich samych kopiach. System jest otwarty dla wszystkich, ale w pełni zabezpieczony przez skomplikowane narzędzia kryptograficzne przed niepowołanym dostępem” – podkreśla prof. dr hab. Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego. „Zawarte w rejestrze informacje są publiczne, dostępne dla wszystkich, ale widoczne tylko w ramach praw dostępu dla danego użytkownika”dodaje prof. Krzysztof Piech.

Skonstruowany w ten sposób system nie ma centralnego serwera, który mógłby być podatny na cyberataki, dlatego gwarantuje bezpieczeństwo, przy jednoczesnym braku konieczności istnienia jakiejkolwiek centralnej instytucji nadzorującej.
Dzięki staraniom prof. Krzysztofa Piecha przy Uczelni Łazarskiego powstaje Centrum Technologii Blockchain, w którym przewidziano prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad rozwojem i możliwościami implementacji technologii rozproszonych baz danych w czterech grupach tematów:

– Pierwszym z nich jest cyberbezpieczeństwo, w tym zabezpieczenie rejestrów publicznych, zabezpieczenie infrastruktury krytycznej oraz zabezpieczenie konsumentów (Internet of Things).

– Drugi obszar, obejmujący ekonomię i finanse, skupiony będzie wokół zachowania agentów ekonomicznych („kryptoekonomia”), polityki innowacyjnej w zakresie technologii Blockchain i kryptowalut, rynków kryptowalutowych oraz strategii inwestowania.

– Trzecia grupa tematów wiąże się z prawem i regulacjami, w tym: ochroną praw konsumenta cyfrowego, cyfrową identyfikacją tożsamości, nowymi trendami w zakresie regulacji sektora fintech (m.in. sandboxy, opodatkowanie), najlepszymi standardami rynku (best practices), funkcjonowaniem firm kryptowalutowych w Polsce i za granicą, barierami prawnymi zastosowań technologii Blockchain w Polsce i sposobami ich eliminacji oraz prawem inteligentnych kontraktów i zdecentralizowanych organizacji autonomicznych.

– Czwarty temat skupia się bezpośrednio na technologii i obejmuje architekturę Blockchainów, inteligentne umowy, kryptografię technologii Blockchain.

Twórca Centrum Technologii Blockchain przy Uczelni Łazarskiego, prof. Krzysztof Piech zakłada oparcie działalności na trzech zasadniczych filarach: badaniach, edukacji i wiedzy.
Wśród badań planowane są zarówno te o charakterze podstawowym, finansowane z grantów naukowych, jak też badania stosowane, realizowane na zlecenie lub przy współpracy firm bądź instytucji, sprawdzające m.in. możliwości zastosowania technologii w konkretnym przypadku (proof of koncept).
Zadanie związane z edukacją realizowane będzie poprzez krótkie formy szkoleniowe (warsztaty), wykłady skierowane do studentów i słuchaczy oraz studia podyplomowe, których program będzie odpowiedzią na potrzeby rynku.
W Centrum Technologii Blockchain element wiedzy na temat rozproszonych baz danych będzie realizowany poprzez publikacje naukowe, popularyzatorskie, seminaria i konferencje oraz poprzez promocję prace dyplomowych poświęconych technologii Blockchain.

„Celem utworzenia Centrum Technologii Blockchain – pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej jednostki badawczo-edukacyjnej – jest zbudowanie wiodącego w Europie, interdyscyplinarnego ośrodka zajmującego się technologią rozproszonych baz danych”deklaruje prof. Krzysztof Piech. „Jestem przekonany, że współpracując z biznesem i administracją publiczną w ciągu najbliższych 2-3 lat Centrum Technologii Blockchain dostarczy powstającemu rynkowi potrzebnej mu wiedzy na temat technologii rozproszonej bazy danych oraz najwyższej klasy specjalistów w tej dziedzinie”dodaje wykładowca Uczelni Łazarskiego.

U podstaw technologii Blockchain leży decentralizacja bazy danych i sprawowanie nad nią bezpośredniej kontroli przez wszystkich użytkowników. To proste założenie oznacza niemal nieograniczone możliwości dla optymalizacji zarządzania dowolną bazą danych, bez konieczności odgórnego nadzoru nad jej funkcjonowaniem.
Systemy rozproszonej bazy danych potencjalnie można zastosować dla każdej istniejącej centralnie zarządzanej bazy danych, w szczególności takich które gromadzą dane niezwykle wrażliwe, a więc choćby tworzone i administrowane przez instytucje publiczne, bankowe i finansowe, ubezpieczeniowe, komunikacyjne, czy systemy edukacji i ochrony zdrowia. Korzyści z zastosowania Blockchain w takich przypadkach to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa i możliwość rezygnacji z konieczności administrowania, w tym także kontroli i audytu, bazą danych przez podmioty zewnętrzne.

„Podejmowane dziś inwestycje w rozwój technologii Blockchain to szansa na niebywałe wprost oszczędności w najbliższej przyszłości dla firm i instytucji państwowych. Wystarczy przeanalizować koszty administracji, zabezpieczenia, utrzymywania dostępności oraz zapewnienie integralności danych i uświadomić sobie, że te budżety można byłoby spożytkować na zupełnie inne cele”wskazuje prof. Krzysztof Piech. „Odejście od dokumentów w wersji papierowej w administracji publicznej i zastąpienie ich cyfrowym obiegiem dokumentów z wykorzystaniem technologii Blockchain to oszczędności dla budżetu państwa, które mogą sięgać miliardów złotych rocznie, a to niebagatelna kwota dla finansów publicznych”dodaje prof. Piech.

Jednym z wielu potencjalnych obszarów zastosowania technologii rozproszonej bazy danych jest system ochrony zdrowia. W strukturę Blockchain mogłaby być ujęta baza danych zawierająca zarówno rejestr ubezpieczonych, jak też historię choroby Pacjentów. Oznaczałoby to dla systemu ochrony zdrowia gigantyczne oszczędności wynikające z wyeliminowania skomplikowanych i kosztownych instytucji nadzoru nad centralnie zarządzaną bazą danych, a jednocześnie zapewniłaby powszechny dostęp do informacji wszystkim podmiotom (lekarzom, Pacjentom, urzędom itp.), zależnie od przydzielonych uprawnień.

„System ochrony zdrowia to obszar, który w moim odczuciu doskonale wykorzysta zalety jakie niesie ze sobą wprowadzenie Blockchain. Koszty zarządzania centralną bazą medyczną i rejestrem ubezpieczonych to środki, które z całą pewnością lepiej przysłużyłyby się chorym poprzez choćby wdrażanie nowoczesnych terapii, niż ich wydatkowanie na koszty administracyjne”podkreśla prof. Krzysztof Piech. „Nie mam cienia wątpliwości, że wdrożenie Blockchain w organizacji ochrony zdrowia w Polsce oznaczałoby prawdziwą rewolucję, na której skorzystaliby zarówno Pacjenci jak i instytucje wydatkujące środki publiczne”dodaje ekspert Uczelni Łazarskiego.

 

Źródło: inf. prasowa