Po raz pierwszy zaobserwowano proces „narodzin” neuronów w mózgu

Neurony są podstawowym elementem budowy układu nerwowego – to właśnie dzięki nim mózg może spełniać swoją funkcję. Nowe takie komórki „rodzą się” w hipokampie i odpowiedzialne są za przetwarzanie wspomnień oraz proces uczenia się.
Wcześniej nie wiedziano, jak właściwie, a nawet czy neurony w ogóle mogą powstawać w mózgu. Chociaż dziś jasne jest, że tak się właśnie dzieje, nikt do tej pory nie zdołał zaobserwować tego zjawiska, ponieważ mózg jest złożony i delikatny, a komórki te są bardzo małe i mają skomplikowaną budowę.
By obejść te ograniczenia, zespół z Columbia University Medical Center w Nowym Jorku musiał się naprawdę natrudzić. Badacze wszczepili do mózgów myszy urządzenia zawierające miniaturowe mikroskopy, a poza tym zmodyfikowali je genetycznie, tak by nowo powstałe neurony emitowały światło. Dzięki temu zauważenie ich miało stać się znacznie łatwiejsze.
Myszy umieszczono na bieżniach i przedstawiono im różne zapachy, dźwięki i widoki oraz poddano działaniu lekkich impulsów elektrycznych, aby stworzyć powiązanie między niektórymi bodźcami a nieprzyjemnym doświadczeniem.
Gdy nowe neurony dezaktywowano dzięki optogenetyce, okazało się, że myszy nie były w stanie wskazać różnicy między odmiennymi sygnałami – żaden z nich nie był dla zwierząt przyjemny. Takie same wyniki otrzymano, gdy myszy umieszczono w identycznych komorach, w których rażono ich prądem oraz nagradzano.
Nowe neuronyWedług badaczy to sugeruje, że nowe neurony były odpowiedzialne za odróżnianie podobnych wspomnień. Umiejętność ta jest ograniczona u ludzi z zaburzeniami lękowymi, a zespół ma nadzieję, że dzięki ich badaniom uda się dowiedzieć więcej o tych problemach. Wiele leków antydepresyjnych stymuluje produkcję nowych neuronów w hipokampie, więc nowe odkrycia mogą pomóc w dostarczeniu wiedzy na temat związku między neuronami i chorobami psychicznymi.

Źródło:New Scientist