Osoby, które dbają o innych, żyją dłużej

Mówi się, że dobro przekazane innym wraca do nas. Teraz zostało to potwierdzone naukowo. Naukowcy z uniwersytetów w Australii, Niemczech i Szwajcarii oraz instytutu badawczego w Berlinie opublikowali dwa dni temu w czasopiśmie Evolution and Human Behaviour wyniki badań, które wykazały, że osoby starsze żyją dłużej, jeśli dbają o innych.
Międzynarodowa grupa badawcza odkryła, że dziadkowie, którzy troszczą się o swoje wnuki, żyją dłużej niż ci, którzy nie wykazują zainteresowania ich sprawami. To samo dzieje się w przypadku starszych osób, które nie mają swoich dzieci i wnuków, ale chętnie pomagają innym bliskim.
Pomiędzy rokiem 1990 a 2009 w ramach projektu Berlin Aging Study naukowcy zbierali dane na temat trybu życia, zdrowia i sytuacji ekonomicznej ponad 500 Berlińczyków pomiędzy 70 a 103 rokiem życia. Teraz badacze przeanalizowali te dane pod względem umieralności tych osób. Okazało się, że połowa dziadków, którzy troszczyli się o swoje wnuki, żyła jeszcze około 10 lat po pierwszym z badań, przeprowadzonym w 1990 roku. To samo dotyczyło osób, które nie miały wnuków, ale pomagały swoim dzieciom. Natomiast około 50 procent osób z grupy, która nie wspierała swoich bliskich, umarło w ciągu kolejnych 5 lat.
Starszy pan
Naukowcy wykazują również, że te starsze osoby, które nie miały dzieci, ale udzielały innym ludziom wsparcia emocjonalnego, także z tego skorzystały. Połowa takich osób żyła dużej średnio o 7 lat. Ci zaś, którym był obojętny los drugiego człowieka, umierali w ciągu 4 lat.

źródło: Sciencedaily.com