Nareszcie wiemy, ile dokładnie waży Droga Mleczna

Jak duża jest całkowita masa Drogi Mlecznej? Mogłoby się wydawać, że siedząc na naszej niewielkiej planecie nie jesteśmy w stanie tego oszacować. Niemniej, naukowcy na wszystko mają swoje sposoby i tak jest również w tym przypadku. Zespół astronomów wykorzystał dane zebrane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a oraz sondę Gaia, aby dokonać najdokładniejszego dotąd pomiaru masy Galaktyki. Skupił się on na ruchach gromad gwiazd znajdujących się daleko od jej centrum.
Gdy dotychczas szacowano masę Drogi Mlecznej, podawano dość szerokie widełki, obejmujące wartości od 500 miliardów mas Słońca, aż do 3 bilionów mas Słońca. Jak widać, różnica między jedną liczbą a drugą jest gigantyczna.
Teraz określono, że masa Drogi Mlecznej wynosi około 1,5 biliona mas Słońca, co plasuje się mniej więcej po środku wspomnianych widełek. Oznacza to, że Droga Mleczna raczej nie należy do tych cięższych galaktyk. Najlżejsze „ważą” bowiem około miliard mas Słońca, a najcięższe – nawet 30 bilionów mas Słońca.
Co ciekawe, ogromna większość masy Drogi Mlecznej to masa materii, która jest niewidoczna. Setki miliardów gwiazd w galaktyce to zaledwie kilka procent jej masy. Z resztą, nawet supermasywna czarna dziura znajdująca się w jej centrum to zaledwie kropla w morzu, gdyż ta „waży” zaledwie 4 miliony mas Słońca.

Pozostałą masę stanowi ciągle tajemnicza ciemna materia. Chociaż jest to najpowszechniejszy rodzaj materii we Wszechświecie, jest on faktycznie niewidoczny, ponieważ nie wchodzi w interakcje ze światłem, a jego interakcje z inną materią są naprawdę subtelne. Skąd więc w ogóle wiemy, że ciemna materia istnieje? Za sprawą jej grawitacyjnego wpływu na to, co możemy zobaczyć.
Właśnie ten wpływ naukowcy wykorzystali, aby zmierzyć masę Drogi Mlecznej. Im cięższa jest galaktyka, tym szybciej otaczające ją obiekty wokół niej krążą, i na tej podstawie można dokonać obliczeń. Jak już wspomnieliśmy, badacze skupili się na gromadach gwiazd będących w sąsiedztwie Drogi Mlecznej.
Chociaż mogłoby się wydawać, że wcale nie jest nam potrzebna znajomość dokładnej masy Drogi Mlecznej, w rzeczywistości naukowcy opierają na niej wiele ważnych pomiarów. Pomiary te pozwalają na to, aby jeszcze lepiej zrozumieć naszą własną galaktykę i inne, jak również Wszechświat jako całość.

Źródło: The Astrophysical Journal