Mini roboty zdolne do współpracy

Robo-krople, tak nazwać można wynalazek stworzony przez naukowców z laboratorium profesora Nikolausa Corrella na Uniwersytecie w Kolorado. Zespół badaczy ogłosił, że udało im się stworzyć 20 robotów wielkości piłek do ping ponga, które są w stanie pracować zespołowo. Jak określił to jeden z naukowców, potrafią zlewać się w „ciecz, która myśli”.
Roboty zdolne są do inteligentnych zachować takich jak: rozpoznawanie wzorców oraz dostosowywanie swojego kształtu do sytuacji. „Każdy żywy organizm stworzony jest z grupy współpracujących ze sobą komórek.” – wyjaśnia prof. Correll. Podkreślił on, że praktycznie nie ma żadnych ograniczeń co do tego, co stworzyć może zespół takich współpracujących ze sobą jednostek. Celem, który zespół naukowców chce osiągnąć jest możliwość wykorzystania takiego roju robotów w wodzie i powietrzu.
W 2010 roku naukowcy z francuskiego uniwersytetu EPFL, z Laboratorium Systemów Inteligentnych dokonali przełomu w tworzeniu rojów robotów, które mogłyby latać. Roboty te, stworzone były w taki sposób, aby mogły pomóc ratować ofiary katastrof, które znajdują się w trudnym, nieprzejezdnym terenie.
„Być może pewnego dnia nasze roje pozwolą kolonizować przestrzeń, gdzie będą gromadzić siedliska i tworzyć bujne ogrody dla przyszłych badaczy przestrzeni kosmicznej.” – powiedział Correll. Obecnym celem zespołu profesora Corrella jest wykonanie jak największej ilości robotów, aby móc stworzyć bardziej złożone systemy.

Źródło: Fox News