Meteoryty rzeczywiście mogły doprowadzić do powstania życia na Ziemi

Istnieje wiele uzupełniających się hipotez, które sugerują, w jaki sposób mogło powstać życie na Ziemi. Te najbardziej prawdopodobne zakładają, że proces powstawania życia na Ziemi był samorzutny, długotrwały i złożony, a także, że zachodził w „zupie pierwotnej”, czyli mieszaninie związków organicznych, której podstawową składową była woda. Teraz, pewien zespół badaczy otrzymał dowody wspierające hipotezę, że składniki niezbędne do powstania życia, czyli związki organiczne, mogły zostać przyniesione na Ziemię przez meteoryty, które wylądowały w niewielkich, ciepłych wodnych zbiornikach.
Owy zespół zaprojektował i stworzył ogromny ilościowy model matematyczny, który uwzględniał dane na temat procesu powstawania naszej planety, jej geologii, biologii oraz chemii. W rezultacie otrzymano wyniki, które potwierdzają hipotezę, że polimery RNA powstały w niewielkich sadzawkach z ciepłą wodą. Meteoryty miały w tym wszystkim swój udział. Dostarczały one do tych sadzawek wiele organicznych cząsteczek, co pomogło w doprowadzeniu do samoreplikowania się cząsteczek RNA przynajmniej jednej z sadzawek.ŻycieCo więcej, badacze twierdzą, że z zgodnie z ich obliczeniami życie mogło zostać zapoczątkowane na Ziemi dość wcześnie. Ich zdaniem proces ten wystartował zaledwie kilkaset milionów lat po ochłodzeniu się planety do temperatury pozwalającej na występowanie wody w stanie ciekłym na jej powierzchni.
Naukowcy przedstawili wyniki swojej pracy oraz dotyczące jej wnioski w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ten model ilościowy jest ważny, ponieważ właściwie po raz pierwszy przeprowadzono takie obliczenia matematyczne z udziałem tak wielu zmiennych. Ma on znaczenie nie tylko dla naszej wiedzy o pochodzeniu ziemskiego życia, ale także dla procesu poszukiwania życia na innych planetach.

Źródło: Instytut Astronomiczny Maxa Plancka