Mapa magnetyczna Słońca na nowym zdjęciu NASA

Gdy spojrzymy w stronę Słońca, tak po prostu, zobaczymy jasną, jednolitą kulę. Niemniej jednak, gdy przyjrzymy mu się bliżej, na przykład nowym zdjęciu, które opublikowała NASA, okaże się, że w rzeczywistości centralna gwiazda Układu Słonecznego nieustanie się zmienia i zawiera intrygujące jasne plamy.
Ilustracja, którą ujawniło Obserwatorium Dynamiki Słońca NASA jest mapą magnetyczną. Mapa ta pokazuje bowiem aktywność magnetyczną, która naszą gwiazdę otacza. Stworzono ją po wykonaniu serii stosownych pomiarów, za pomocą modelu PFSS (Potential Field Source Surface). Fotografię, która posłużyła za jej podstawę, wykonano w zakresie fal o długości 171 angstremów. Tego rodzaju światła nie możemy zobaczyć gołym okiem, ale tu nadano mu złoty kolor.
Co ciekawe, linie widoczne na mapie nie są ułożone chaotycznie. Zamiast tego, tworzą pewien wzór. Linie te zbiegają się w najjaśniejszych punktach na powierzchni Słońca. Dzieje się tak dlatego, że plamy te to miejsca, które są najbardziej aktywne magnetycznie.
Dzięki tego typu obserwacjom naukowcy mogą badać, w jaki sposób zmienia się magnetyzm Słońca w odpowiedzi na zmiany zachodzące na jego powierzchni oraz wewnątrz gwiazdy.
Omawiane zdjęcie możecie zobaczyć poniżej:
Słońce

Źródło: NASA