Łazik Mars 2020 będzie badał Czerwoną Planetę z pomocą 23 kamer

Łazik Mars 2020, który zostanie wysłany na Marsa w 2020 roku, pokaże nam to, co znajduje się na Czerwonej Planecie jeszcze lepiej niż jego poprzednicy. NASA ujawniła, że pojazd ten zostanie wyposażony w 23 kamery, czyli o 6 więcej niż Curiosity. Poza tym, urządzenia te mają być nowocześniejsze niż kamery poprzednich łazików.
Siedem z kamer łazika Marsa 2020 będzie zbierać dane dla eksperymentów naukowych, dziewięć będzie przyglądać się otoczeniu w celach nawigacyjnych, a ostatnie siedem zarejestruje proces lądowania pojazdu. Główna kamera łazika to Mastcam-Z, ulepszona wersja kamery , w którą wyposażono łazik Curiosity. Litera Z w nazwie wzięła się stąd, że nowsza kamera posiada zoom 3:1, którego starsza jej starsza wersja nie posiadała.Mars 2020Mastcam-Z będzie mogła wykonać więcej trójwymiarowych zdjęć niż swoja poprzedniczka, a co za tym idzie – przekaże badaczom z NASA więcej informacji na temat cech geologicznych planety. W tym samym czasie, kamery nawigacyjne łazika Mars 2020 będą mogły jako pierwsze takie kamery wykonywać 20-megapikselowe, kolorowe zdjęcia powierzchni Marsa. Dotychczas tego typu kamery mogły wykonywać tylko 1-megapikselowe, czarno-białe zdjęcia, a następnie „zszywać” je, by uzyskać przejrzysty obraz otoczenia. Nowe kamery mają większe pole widzenia, a więc nie muszą marnować mocy obliczeniowej i czasu na łączenie zdjęć. Łazik może spędzać zaoszczędzony w ten sposób czas, zbierając więcej próbek i wykonując więcej fotografii.
Wszystkie te kamery pomogą łazikowi Mars 2020 w wykonaniu jego misji, która ma służyć odnalezieniu śladów dawnego życia na Czerwonej Planecie. Wcześniej w tym roku NASA wybrała trzy potencjalne miejsca, z których pojazd mógłby pozyskać próbki.

Źródło:NASA