Koniec abonamentu i wprowadzenie powszechnej opłaty audiowizualnej najwcześniej w 2015 roku

Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jeszcze przed wakacjami przedstawi projekt ustawy, która zajmie się regulacjami w sprawie nowego systemu finansowania mediów publicznych. Według udostępnionych wtedy informacji, stosowne regulacje powszechną opłatę audiowizualną miały wprowadzić już z początkiem 2014 roku. Teraz wiemy, że tak jednak nie będzie.

Jan Dworak, przewodniczący KRRiT podkreśla, że Rada już od dawna popiera wprowadzenie opłaty audiowizualnej. „Chciałbym, aby stało się to z początkiem 2015 roku, ale ze względów formalnych może być to termin trudny do realizacji” – mówi.

Opłata mogłaby być zdecydowanie niższa niż aktualnie obowiązująca kwota abonamentu – wynika z wypowiedzi Dworaka. Byłaby ona również wnoszona przez każde gospodarstwo domowe, oczywiście z wyjątkiem tych ustawowo zwolnionych. „Przestałaby obowiązywać zasada, w ramach której odbiorcy płacili abonament radiowo-telewizyjny w zależności od posiadanych odbiorników, nie byłoby już potrzeby ich rejestrowania. Program mediów publicznych stałby się tzw. usługą publiczną, a każde gospodarstwo domowe wnosiłoby opłatę za prawo do korzystania z tej usługi” – opowiada Jan Dworak.

Jak mówi przewodniczący KRRiT, sposób poboru opłaty audiowizualnej powinien odbywać się na podstawie bazy danych gospodarstw domowych. Podobne rozwiązanie wprowadzono w Niemczech, gdzie, zdaniem Dworaka, sprawdza się ono bardzo dobrze. Ciekawy system wprowadzono również w Czechach – tam płacą po prostu wszyscy, którzy pobierają energię elektryczną.

„Według naszych informacji, Ministerstwo Cyfryzacji buduje w tym momencie bazę polskich gospodarstw domowych, która może być wykorzystywana do poboru opłaty audiowizualnej. KRRiT będzie rekomendowała wprowadzenie systemu podobnego do rozwiązania niemieckiego. Gdyby się okazało, że administracyjna baza danych nie będzie wystarczająca, wtedy zapewne wzięte zostanie pod uwagę rozwiązanie podobne do czeskiego. Zdecydowanie gorsze wydaje się dołączenie opłaty audiowizualnej np. do rachunku za energię elektryczną lub pobierania jej wraz z podatkiem, mimo że wcześniej pojawiały się takie propozycje” – kontynuuje Jan Dworak.

Aktualne Ministerstwie Kultury zajmuje się pracami nad projektami stosownych ustaw. Nawet jednak w wypadku przedstawienia propozycji przed wakacjami, to sam proces uchwalenia i wprowadzenia w życie stosownych regulacji zajmie kilka lat. Najwcześniej mówi się tutaj o początku 2015 roku. Bardzo prawdopodobne jednak, że nastąpi to jeszcze później.

Źródło: wirtualnemeda.pl,