Kalkulacje z Google

Wyszukiwarka Google, przydaje się w wielu różnych sytuacjach. Możemy szukać miejsc, stron internetowych lub odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Warto wiedzieć, że Google bardzo szybko pomoże nam również w obliczeniach.
Szybkie obliczenia w tej wyszukiwarce były możliwe już od lat, teraz jednak udoskonalono je o kilka dodatkowych narzędzi, takich jak: pełny kalkulator oraz pola rozwijane do zamiany jednostek. Co ciekawe, kalkulator posiada obsługę głosem.

Zmiany są częścią trwającego wzbogacania wyników wyszukiwania, z których najbardziej zauważalnym jest tzw. Knowledge Graph, czyli Wykres Wiedzy. Jest to naukowy kalkulator do konwersji jednostek, zapewniający natychmiastowe rezultaty, które w prawdzie powinny być wystarczające, lecz czasami nie są.
Niektóre funkcje obliczeń Google, są niekompletne. Potrzeba jeszcze wiele zmian. Stopniowo Google ulepsza wszystkie te małe rzeczy. Nie jest to nagłaśniane, lecz widoczne w codziennym użytkowaniu. Nie ma się, więc czym dziwić, jeśli podczas rutynowego wyszukiwania, napotkamy na jakieś całkiem nowe, przydatne narzędzia, których przedtem nie było.

Źródło: msnbc.com