Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Jednym ze sposobów jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Do kogo należy zwrócić się z taką prośbą i jakie informacje możesz uzyskać od administratorów danych?
Formularz wypełniany podczas rejestracji, aby uzyskać dostęp do serwisu, forum internetowego, pobrać e-booka z sieci, czy też wykonać szybką płatność. To tylko jedne z nielicznych miejsc, w których proszeni jesteśmy m. in. o wyrażenie zgody na przetwarzanie naszych danych. Z sytuacją, w której mamy możliwość zaznaczenia takiej opcji spotykamy się również podczas zakładania karty stałego klienta w sklepie stacjonarnym, karty lojalnościowej na stacji benzynowej, podpisując formularz rejestracyjny w przypadku startu w zawodach albo udziału w konferencji.
Z przeprowadzonego przez nas badania (Komunikacja SMS w Polsce 2015, przygotowane przez SerwerSMS.pl – przyp. red.) wynika, że ponad trzy czwarte internautów w Polsce jest zainteresowanych SMSami dotyczącymi ich ulubionych marek. Dlatego można powiedzieć, że problemem nie jest samo wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i wiążące się z nim np. otrzymywanie SMS-em wiadomości o promocji na produkt lub usługę”mówi Daniel Zawiliński z SerwerSMS.pl, platformy zajmującej się wysyłką SMSów. Jak wyjaśnia Zawiliński, istotę stanowi tutaj sposób pozyskania danych, treść komunikatu oraz częstotliwość jego otrzymywania. „Podmioty, które próbują pozyskać zgody w nieprawidłowy sposób lub wykorzystują je niezgodnie z przeznaczeniem, muszą liczyć się z tym, że ostateczny efekt będzie odwrotny od zamierzonego – klient po prostu je wycofa” mówi Zawiliński. „Takie sytuacje mają miejsce np. gdy klient nie ma możliwości odznaczenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, za często otrzymuje wiadomości lub gdy komunikat nie dotyczy deklarowanych przez niego zainteresowań”dodaje.

Regulamin a zgoda na przetwarzanie danych
Samo zamieszczenie klauzuli w niektórych przypadkach jest wymagane, np. gdy decydujemy się na zakupy online z dostawą kurierem pod wskazany adres. Należy jednak pamiętać, że czym innym jest akceptacja regulaminu, a czym innym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji handlowych, czy też udostępnienie naszych danych podmiotom trzecim w celu wysyłania przez nie informacji handlowych drogą elektroniczną. Dlatego przed dokonaniem rejestracji warto dokładnie przeczytać klauzule znajdujące się pod formularzem. Powinny być one sformułowane w sposób zrozumiały i jasny, a co najważniejsze muszą być dobrowolne. Co tak właściwie oznacza w tym przypadku dobrowolność?
Jednym z przykładów braku takiej dobrowolności jest sytuacja, w której kupujący w sklepie internetowym musi zaznaczyć okienko z akceptacją regulaminu oraz zgodą na otrzymywanie informacji handlowych, bo w przeciwnym razie nie może przejść do kolejnego etapu zakupów”mówi prawnik Ewelina Zakrzewska-Zaręba z firmy PIN Consulting, zajmującej się w ochroną danych osobowych.Do nieprawidłowych zgód zaliczamy również te, w przypadku których automatycznie są zaznaczone oba wspomniane okna, aby nie otrzymywać takich treści użytkownik musi je wyczyścić lub okienka ze zgodami są już zaznaczone i nie ma możliwości ich edycji”dodaje. Niezgodne z przepisami jest również zamieszczanie klauzul w treści regulaminu, np. zamawiając usługę przez dany serwis wyrażamy tym samym zgodę na otrzymywanie e-mailem lub SMSem informacji w przypadku pojawienia się w nim nowych promocji.

Przetwarzanie danych osobowych – nasze prawa
Co w przypadku, kiedy nie chcemy już otrzymywać e-maili, SMSów lub telefonów z promocyjnymi ofertami? Oczywiście możliwe jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych. Możemy to zrobić e-mailowo, telefonicznie lub przesyłając pismo na adres korespondencyjny administratora naszych danych. „Część firm umożliwia edycję niektórych ustawień jak np. dostarczanie powiadomień o promocjach w panelu klienta. Udostępnienie takiej opcji, podobnie jak stopka rezygnacji w mailingach, może wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy” mówi Daniel Zawiliński z platformy SerwerSMS.pl. „Klient, który ma ułatwione odwołanie takiej zgody na pewno chętniej wróci do nas w przyszłości. Poza tym rezygnacja z newslettera wcale nie musi oznaczać brak zainteresowania naszymi produktami czy też usługami”dodaje.
W takiej sytuacji pojawi się również często pytanie o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. „Obecne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie przewidują możliwości ich zastrzeżenia. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych istnieje natomiast możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Pismo takie powinniśmy skierować do administratora danych” – wyjaśnia radca prawny Michał Pankiewicz z kancelarii Pankiewicz Grupa Prawna.
Informacje z trzeciej ręki
Oprócz zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych może zdarzyć się, że zostaniemy poproszeni o zgodę na udostępnianie danych objętych zgodą podmiotom trzecim w celu wysyłania przez nie informacji handlowych drogą elektroniczną. Klauzula ta jest o tyle istotna, że administrator danych nie ma obowiązku informowania podmiotów, którym przekazał nasze dane o wycofaniu przez nas zgody. Oznacza to, że takie żądanie musimy każdorazowo skierować do pozostałych administratorów. Jednak od administratora danych zobowiązany jest nam przekazać informacje:

  • jakie zgody zostały udzielone,
  • o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania,
  • jak długo dane są przetwarzane,
  • o źródle pochodzenia danych,
  • o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Inaczej wygląda sytuacja uaktualnienia lub sprostowania danych. W takim przypadku administrator jest zobowiązany poinformować innych administratorów, którym udostępnił dane, o zmianach.
Często możemy się spotkać również z sytuacją, kiedy dzwoni do nas handlowiec reprezentujący nieznaną nam firmę. Pierwszym pytaniem, jakie się nasuwa jest Skąd oni mają mój numer telefonu? Warto w takiej sytuacji pamiętać, że handlowiec ma obowiązek powiedzieć nam, kto jest administratorem bazy i jaki jest jego adres. „Jeśli nie jesteśmy pewni, czy udostępnialiśmy firmie nasze dane lub chcemy aby firma ta zaprzestała ich przetwarzania zawsze możemy poprosić handlowca o podanie adresu siedziby i pełnej nazwy administratora naszych danych. Handlowiec jest zobowiązany do udostępnienia nam takich informacji” – wyjaśnia prawnik Ewelina Zakrzewska-Zaręba z PIN Consulting Sp. z o.o.Pamiętajmy, że w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna handlowiec musi podać nam jej miejsce zamieszkania oraz imię i nazwisko” dodaje.

Źródło: inf. prasowa