Elektroniczne rękawice pomagające w diagnozowaniu raka piersi

Jak powszechnie wiadomo, prawidłowe zdiagnozowanie nowotworu jest najważniejszym punktem całego leczenia. Im szybciej to nastąpi, tym większe są szanse na wyleczenie. Firma Sensation Med przedstawiła niedawno swój nowy produkt, mający na celu ułatwienie diagnostyki m.in. raka piersi – czyli Glove Tricorder.
Glove Tricorder to rękawice, które zwierają w sobie szereg czujników, w tym pętle sprzężenia zwrotnego ciśnienia i akcelerometry. Producenci planują, również połączyć rękawice do USG, aż po czubek rękawic, aby lekarze mogli manipulować tkanką piersi.

„Niedługo każdy będzie miał rękawice, które mogą być użyte do oceny kontuzji sportowej lub wykorzystane do samodzielnego przeprowadzania badania piersi. W przyszłości, będziemy mogli poszerzyć ludzką zdolność do diagnostyki chorób, przez dodanie czujników ultradźwiękowych, które będą w stanie zintegrować dane w zakresie nieprawidłowości bicia serca, bólów brzucha i wielu innych chorób, bez konieczności udawania się do szpitala.”
Projekt ten, jest realizowany częściowo przez absolwentów Uniwersytetu Singularity.
Został on ufundowany przez studenta medycyny z Harvardu oraz parę inżynierów Elishai Ezrę oraz Fransiskę Hadiwidjana.

Źródło: TechCrunch