Depesze Kissingera: największy wyciek WikiLeaks w historii

Na Depesze Kissingera składa się ponad 1,7 miliona dokumentów dyplomatycznych z lat 1973-1976. Ponad dwieście tysięcy związanych jest z Henrym Kissingerem. Całość liczy sobie około 700 milionów słów. WikiLeaks utrzymuje, że w Depeszach Kissingera znajdują się „istotne informacje na temat związków Stanów Zjednoczonych z faszystowskimi dyktaturami, w szczególności w Ameryce Łacińskiej, Hiszpanii Franco i Grecji pod rządami Czarnych Pułkowników”.

Co więcej, WikiLeaks donosi, że dokumenty powinny zostać ponownie przejrzane po dwudziestu pięciu latach i poddane ocenie pod kątem tego czy mogą zostać odtajnione. Ponoć rząd Stanów Zjednoczonych cały czas stara się utrzymać je w tajemnicy. Jakby tego było mało, wszystkie dokumenty dyplomatyczne, które powstały po 1976 roku nadal zaklasyfikowane są jako tajne.

Depesze Kissingera stanowią największą część uruchomionej dzisiaj Publicznej Biblioteki Dyplomacji Stanów Zjednoczonych (PlusD). Znajdują się w niej ponad dwa miliony ujawnionych przez WikiLeaks dokumentów dyplomatycznych, liczących łącznie ponad miliard słów.

„Nie można ufać rządowi Stanów Zjednoczonych w kwestii historii interakcji z resztą świata. Na szczęście, organizacja, która zawsze przeciwstawiała się próbom cenzurowania ma teraz własną kopię [tych informacji]” – mówi założyciel WikiLeaks Julian Assange.

Depesze Kissingera są najobszerniejszym opublikowanym do tej pory wyciekiem – liczba słów jest pięciokrotnie większa niż w przypadku wycieku Cablegate (luty 2010 – wrzesień 2011), który składał się z 251 287 amerykańskich depesz dyplomatycznych. Oryginalny plik pdf z Depeszami Kissingera waży ponad 380 GB. Składa się na niego między innymi 320 tysięcy dokumentów tajnych, 227 tysięcy poufnych i 61 tysięcy niejawnych.

Źródło: WikiLeaks via The Verge & The Next Web