Biały grafen 3D może zrewolucjonizować układy chłodzenia

Normalny grafen jest całkiem niezłym przewodnikiem ciepła, ale ma swoje ograniczenia. Ciepło łatwo rozprzestrzenia się na jednej powierzchni, ale nie tak dobrze pomiędzy warstwami. Ten problem można jednak rozwiązać. Zgodnie z symulacjami przeprowadzonymi w Rice, tworzenie struktur 3D białego grafenu z nanorurkami azotku boru może pomóc obejść te limity, pozwalając na niezakłócone przenoszenie ciepła w każdym kierunku.
Nowe rozwiązania mogą doprowadzić do powstania bardziej wydajnych rozwiązań termicznych, umożliwiając budowę i chłodzenie jeszcze mniejszych urządzeń.
Grafen to płaska struktura złożona z atomów węgla, połączonych w sześciokąty. Kształtem przypomina plaster miodu i uważa się go za strukturę dwuwymiarową, ze względu na jednoatomową grubość. Jego opis teoretyczny powstał w 1947 roku, a otrzymano go po raz pierwszy w 2004 roku.

Źródło: engadget.com